Bethel 100 jaar


Jubileum

Dit jaar mogen we stilstaan bij het feit dat onze gemeente 100 jaar bestaat. Op deze pagina enkele wetenswaardigheden uit de geschiedenis en via het menu informatie over o.a. activiteiten en artikelen uit de media.


Ontstaan Vrije Baptistengemeente Bethel

Op 24 maart 1923 maakten 17 leden zich los van de moedergemeente Haulerwijk en de Drachtster baptisten gemeente werd op 28 maart 1923 een zelfstandige gemeente. Op 13 mei 1923 werden voorganger  br.  S. Veltman en diaken br.  E. Lasscher door Ds. J Hekhuis uit Muntendam in hun ambt bevestigd . Br. G. Meijer werd als eerste in de zelfstandige gemeente gedoopt in mei 1923. Een aantal jaren later werd dit bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.


Kerkje Vogelzang Drachten

Vogelzang

Sjoerd Veltman bouwde in 1921, met oude materialen en eigen financiële middelen, aan de Vogelzang het kerkje ‘Bethel’.

(De oude gevelsteen is bewaard en is te zien in de hal van het gebouw aan de Bolder).


Brouwersingel

Het oude Bethel gebouwtje aan de Vogelzang was al snel te klein en er kwam deze periode toestemming voor nieuwbouw. Er moest in 1964 wel eerst uitgeweken worden naar de Philips kantine. In het najaar van 1965 werd door ds. Ketelaar de eerste steen gelegd voor de nieuwe kerk aan de Brouwerssingel. Een jaar later, op 14 oktober 1966  kon deze in gebruik worden genomen.


Bolder

Vanuit Drachten werden nieuwe baptisten gemeenten gesticht zoals in Groningen, Dokkum en Leeuwarden. Ondertussen werd er voor Drachten uitgekeken naar een ruimere locatie. Deze werd gevonden op het industrieterrein aan de Bolder 75 in Drachten. Een groot pand dat verbouwd werd tot een multifunctioneel kerkelijk centrum met veel lokalen en kantoorruimtes. Op 17 december 2000 werd het gebouw geopend