Week 1 – 28 nov.

Het plan van God


Het plan van God heeft alles te maken met Jezus. Komende weken lezen we over Gods plan en hoe Jezus voor ons als mensen steeds dichterbij kwam.

1. Lees met elkaar Johannes 1: 1 – 8

– Wie is Gods zoon? (Jezus)

– Wanneer was Jezus er al? (al voor het begin, voor de Schepping)

– Wat is het begin? (De tijd dat God de hemel en de aarde schiep)

–  Toen God de hemel en de aarde maakte, heeft Hij Jezus toen ook gemaakt? (Nee, Je leest hier dat Gods Zoon er al was. Jezus is er altijd al geweest. Net zoals God er altijd al is geweest. Ze zijn er zonder begin en zonder eind. Ze zijn voor eeuwig.

– In het Bijbelgedeelte lees je wat van Jezus komt. Wat is dat allemaal? (Alles is door Hem ontstaan; Al het leven komt van Hem; Jezus’ wandel op aarde is het licht voor de mensen; Dit licht heeft gewonnen van het donker.)

– Jezus zegt in de Bijbel: “Ik ben het licht van de wereld”. We lezen in vers 5 dat het licht het gewonnen heeft van het donker. Wie wordt er met het donker bedoeld? (Satan, het kwaad) – Wie mag over Jezus, het ware licht, vertellen? (Johannes wordt hier genoemd. Maar alle mensen die van Jezus houden mogen over het ware licht vertellen.)

2. God maakt de hemel en de aarde

Lees Genesis H1 – H2: 1-4 óf kijk het filmpje op “Pinterest Dichtbij” Bijbel voor kids deel 1.

We hebben de vorige keer gelezen dat Jezus er voor het allereerste begin al was. Vandaag lezen of kijken we naar het verhaal van de schepping van hemel en aarde.

3. Het was goed.

Je hebt het verhaal gehoord dat God de hemel en aarde maakte. Toen zag alles er schitterend uit! In de Bijbel staat: “God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.”

Zo is het niet gebleven hé?! Wat is er veel stuk gegaan. Dieren eten elkaar op. Er is ruzie, ziekte en dood. In het verhaal van vandaag horen we hoe dit zo gekomen is.

Lees met elkaar Genesis H2: 15-17 en H3 óf kijk het filmpje op “Pinterest Dichtbij” Bijbel voor kids deel 2.

In Johannes 1 hebben we gelezen dat Jezus, het ware licht, het gewonnen heeft van het donker. Dat er zoveel stuk gegaan is toen Adam en Eva naar de slang luisterden en van de vrucht aten, heeft alles te maken met dat donker. Het lijkt wel of het donker het in dit verhaal van vandaag gewonnen heeft. Maar toch is dat niet zo. Want Gods plan zorgt ervoor dat het ware licht overwint. Hier gaan we het de volgende keer over hebben.

4. Een lichtje aan de horizon

Tijdens de zondeval werd het donker op aarde. Weet jij welke woorden allemaal met dit donker te maken hebben? (Pijn, verdriet, zonde, ruzie, dood, ziekte, honger, jaloezie, etc.) God heeft een prachtig plan. Een plan waarmee het Ware Licht het wint van het donker. Maar de mensen moesten best lang wachten voordat ze iets van Gods plan zagen gebeuren. God wil de mensen hoop geven. Hij vertelt zo nu en dan iets over Zijn Zoon Jezus, het Ware Licht. Iedere keer wanneer Gods iets van dit plan laat zien aan de mensen is dat als een soort ‘lichtje aan de horizon’. Dit lichtje vertelt: “Het is nu nog donker, het is nu moeilijk. Je hebt misschien pijn of verdriet, maar Ik (God) ben bezig met Mijn plan! Houd moed, heb hoop! Het wordt straks licht.”

Weet je wat zo mooi is? In bijna alle verhalen uit het Oude Testament (verhalen voor Jezus’ geboorte – geel gekleurd op de tijdlijn) laat God iedere keer lichtpuntjes zien. Lichtpuntjes die iets vertellen over Zijn plan. Luister maar eens naar het lied ‘Een lichtje aan de horizon’. (https://www.youtube.com/watch?v=2WSi-lz6G0E)

Ruth was al een onderdeel van Gods plan. Weet jij hoe? (Ruth en Boaz kregen een zoon: Obed. Obed was de vader van Isaï. Isaï was de vader van koning David. Uit deze familie is Jezus heel veel jaren later geboren.

Andere bijpassende activiteiten bij deze week op het Pinterestbord ‘Dichterbij’:

  • Knutsel zaklamp met glow in the dark stick ‘Powered by His Light’
  • Objectles ‘Licht heeft geen schaduw’. Alles heeft een schaduw… behalve licht! De Bijbel zegt ‘God is licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem’.
  • ‘Glow in the dark-bad’. Hoe leuk is dat?! Lekker badderen in het donker. Alleen de ‘Glow in the dark-sticks’ (verkrijgbaar bij de Action) geven licht. Ondertussen kun je als ouder een gesprekje beginnen over licht en donker. Koppel dit aan de verhalen van deze week.
  • Zaklamp tikkertje in het donker.
  • Wanneer je kinderen vertelt over de stamboom van Jezus is het heel leuk om ook je eigen stamboom te maken. Op Pinterest vind je twee manieren om je eigen stamboom te maken.
  • Knutsel een kerstkaart met een echt kaarsje: ‘Jezus is het Licht van de wereld’. Wie geef je de kaart?
  • Kijk de film van Max Lucado ‘Niemand zoals jij’. Wij vinden het vaak belangrijk wat anderen van ons vinden, maar het is alleen belangrijk om te weten hoe God over jou denkt.