Online Dieptestudie: Exodus

Start datum: 28 november 2023 - 20:00 uur

Website

Het Bijbelboek Exodus begint daar waar Genesis eindigde. De familie van Jacob is al een paar eeuwen in Egypte en uitgegroeid tot een volk. Het boek begint te vertellen dat ze als slaven verdrukt worden door de Egyptenaren. In deze ellende wordt Mozes geboren en opgevoed door de dochter van de farao. Nadat hij moet vluchten en als schaapherder in de woestijn heeft geleefd, roept God hem om het volk Israël uit Egypte te leiden. Na tien plagen vertrekken ze naar de Sinai. Daar ontvangen ze van God de Thora als hun grondwet en bouwen ze de tabernakel als tastbare aanwezigheid van de Heer in hun midden.

Het boek Exodus vertelt ons hoe Israël ‘geboren’ wordt als volk van God en door Hem bevrijd wordt uit de slavernij van Egypte. Het begint in diepe ellende en eindigt met Gods heerlijkheid. In 16 studies word je meegenomen op de reis door deze wonderlijke geschiedenis, die zo bepalend is geweest voor het ontstaan van Gods volk.

Vanaf dinsdagavond 26 september tot 9 januari 2024 komt er elke week een studie online op ons YouTube-kanaal. Dit is door iedereen vrij te bekijken.

youtube.com/vbgbethel

Reacties zijn gesloten.