Vacature: Assistent Hoofd Kinderwerk

De Bethelgemeente zoekt een

Assistent Hoofd Kinderwerk (10 uur per week)

De Assistent Hoofd Kinderwerk ondersteunt de twee hoofden van het Kinderwerk. Het kinderwerk telt ruim 700 kinderen en 400 vrijwilligers. Naast de reguliere zondagdiensten is er één keer in de maand Kinderkerk. Daarnaast wordt er elk jaar een identiteitsvormend kamp georganiseerd (BE1). Ook komen op 7 vrijdagavonden groep 7&8 naar de kerk voor het weerbaarheidsprogramma BE1 (Work-out). Daarnaast zijn er projectgroepen voor bijvoorbeeld Kerst, gezinsdiensten en workshops.

Het betreft hier een functie van 10 uur per week. De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal. Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Margriet van der Veen, via 06-83717169 of per mail aan mvdveen@bethel.nl. De gehele vacature tekst kunt u hier lezen: Assistent Hoofd Kinderwerk.

Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot 19 januari 2022 via het online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr.  W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature Assistent hoofd Kinderwerk.

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 256 MB.

Reacties zijn gesloten.