Care Corner

Care Corner – ‘zorgen zoals Jezus voor ons zorgt’

Mijn donatie voor Care Corner

Voor de realisatie van Care Corner en Plexat hebben we u/jou nodig.

Om het huidige Plexat geschikt te maken voor Care Corner en voor het verhuizen en inrichten van het huidige Plexat op een nieuwe locatie is totaal € 150.000 nodig.

Wat is Care Corner?

Care Corner biedt materiële en immateriële hulp aan mensen met geen of minimaal inkomen. In onze gemeente worden door tijdelijke ondersteuning mensen geactiveerd en toegerust, zodat ze in staat zijn praktische problemen zelfstandig het hoofd te bieden.

Care Corner geeft uitvoering aan de mogelijkheid om een ruimte te ontwikkelen waarbij verschillende diaconale diensten vanuit een samenhangend geheel worden aangeboden. Care Corner is een vindplaats en tegelijkertijd een voorziening. Personen kunnen hulp vragen op het diaconale vlak, maar ook door zelf geleverde diensten binnen Bethel, punten verzamelen en die verzilveren door aangeboden kleding of voedselbonnen aan te schaffen. Ook kan informatie ingewonnen worden op het gebied van sociale wet- en regelgeving.

Care Corner functioneert binnen Bethel en draagt bij in de ontwikkeling van personen. Care Corner biedt een open warme omgeving waar mensen zich welkom voelen en ruimte ontstaat om voorzichtig deel te nemen aan allerlei vrijwilligerswerkzaamheden. Care Corner activeert en motiveert deelnemers positief bij te dragen aan de gemeenschap in Bethel en daarbuiten. Als Bethelleden worden we ons meer maatschappelijk bewust van de noden die er zijn in onze samenleving.

Het situeren in het huidige Plexat geeft Care Corner een zichtbare en herkenbare plek in ons gebouw. Het huidige Plexat gaat verhuizen naar een nieuwe ruimte. Een groot deel van de kosten zijn voor: inrichting nieuwe ruimte, klimaatbeheersing (lucht/verwarming), wanden en het aanleggen van elektriciteit (alles conform veiligheidseisen). NB In de besluitvorming is overwogen dat een andere locatie van Care Corner ook een forse investering zou gaan betekenen.

Reacties zijn gesloten.