Corona update – 12 januari 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 12 januari zijn er geen aanpassingen in onderstaande maatregelen die op basis van de genomen maatregelen op 14 december zijn doorgevoerd.


Deuren worden gesloten, maar God opent harten

Deuren worden gesloten, maar God opent harten.

In het begin was het Woord.

Het Woord was bij God.

Het was in het begin bij God.

Alles is er door ontstaan en zonder dit is er niets ontstaan van wat bestaat.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

(Joh 1 vers 1)


Diensten

Met veel energie en motivatie zullen er diverse diensten en programma’s (voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen) via het Bethelkanaal op YouTube worden uitgezonden. Er is besloten dat er geen bezoekers deze diensten kunnen bijwonen. Dit geldt voor alle geplande diensten van jong tot oud. Diegenen die zich hebben ingeschreven voor aanstaande zondag of de zondagen daarna krijgen hiervan nog een e-mail met bevestiging van afmelding. De inschrijvingsmogelijkheid via de Bethel site komt hiermee te vervallen.

De zondagochtenddiensten gaan gewoon door en kunnen gevolgd worden via de livestream. https://www.youtube.com/user/VBGBethel


Huiskringen

Hoewel er een wettelijke uitzondering is voor godsdienstige bijeenkomsten, adviseren we toch om – in overeenstemming met het advies van de overheid – het maximale aantal gasten voor thuis op 2 personen (tijdens de Kerstdagen 3 personen) te houden en niet te zingen. Ook hier geldt uiteraard dat dit alleen mogelijk is indien de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. We stimuleren dan ook om gedurende deze periode de online mogelijkheden te gebruiken en de verbinding met elkaar te behouden. De huiskringbijeenkomsten in ons gebouw kunnen voorlopig niet plaatsvinden.


Gebruik Bethelgebouw

Het Bethelgebouw is vanaf 15 december 2020 gesloten. Alleen noodzakelijk overleg en werkzaamheden die niet thuis kunnen plaatsvinden (voor personeel en leiding) benevens de voorbereidingen van diensten (muziek, techniek, programmateam) en de opnames en uitzendingen van de diensten zelf vinden plaats in ons gebouw.


Blijf verbonden

De maatregelen geven beperkingen. Daarom doen we een oproep om met elkaar verbonden te blijven. Zoek elkaar op, pak de telefoon wat vaker, stuur een kaartje en bid voor elkaar. Ondanks de huidige situatie willen we een gemeente zijn waarin we naar elkaar omkijken. Juist nu! Blijf de maatregelen opvolgen van de 1,5 meter, het wassen van je handen en thuisblijven bij ziekteverschijnselen.

Voor vragen over deze berichtgeving kan er gemaild worden naar communicatie@bethel.nl.


Tenslotte

De profeet Jesaja richt zich tot Gods volk (Jesaja 40 vers 27 tot en met 31), als het verslagen en verontrust is vanwege de gebeurtenissen in de wereld. Hij zegt:

Een eeuwige God is de Heer,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,

zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,

zelfs sterke helden struikelen,

maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Laten we in deze vreemde en verwarrende tijden waarin veel op ons afkomt, onze hoop stellen op onze Heer en Verlosser in het vertrouwen dat Hij alles in handen heeft en bidt voor elkaar, voor de kinderen, gezinnen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

In Christus verbonden,

Reacties zijn gesloten.