Corona update – 8 oktober 2020

Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Deze woorden staan in een van de parels uit de Bijbel, Romeinen 8. Zo´n anker waaraan je je vastklampt op momenten dat alle zekerheden toch weer op losse schroeven staan. Het aantal besmettingen met Covid-19 is drastisch gestegen. Met de in de afgelopen week aangekondigde maatregelen om een verdere stijging tegen te gaan zijn ook veel nieuwe vragen voor ons als gemeente en ons als raad naar voren gekomen. Weer moeten we keuzes maken waarmee we God en de gemeente willen dienen. Keuzes waarbij we niet op voorhand weten wat ze precies zullen uitwerken. 

Maar dit weten we zeker, God regeert, we houden van Hem, we vertrouwen Hem, en Hij zal het goede voor ons als gemeente en voor jou, zijn kind, hierin uitwerken. Hij is er bij en vol passie voor Hem blijven we elkaar dienen met zijn evangelie en blijven we elkaar, ook jou, aan Hem opdragen. 

Verantwoording zingen in de kerk – klik hier

Er is de afgelopen week overleg geweest over de nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen en zijn daarin ook geadviseerd door experts op dit gebied. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende maatregelen van toepassing:

Dienst op zondagochtend

Er is besloten dat vanaf aanstaande zondag niet meer dan dertig broers en zussen de ochtenddienst kunnen bijwonen. Diegenen die zich hebben ingeschreven voor aanstaande zondag of de zondagen daarna krijgen hiervan nog een e-mail met bevestiging van afmelding. Via de oudsten kunnen broers en zussen worden voorgedragen om de diensten te kunnen bijwonen tot een maximum van dertig per dienst. De open inschrijving via de Bethel site komt hiermee te vervallen. De zondag ochtenddiensten gaan gewoon door en kunnen gevolgd worden via de livestream. https://www.youtube.com/user/VBGBethel

Indien de situatie rondom het coronavirus blijft veranderen, zullen de maatregelen hierop aangepast worden.

De zondagse parallelbijeenkomsten in Eastermar en Surhuisterveen zijn voor onbepaalde tijd gestopt, vanwege het toegenomen risico op besmetting met Covid-19.

Tienerdiensten

Er is nog veel onduidelijkheid over de verspreiding en besmetting onder tieners. We zullen ons gaan beraden over de uitvoering van de tienerdiensten en de maatregelen die we daarbij willen toepassen. 

Huiskring

Ondanks dat er een uitzondering is voor het belijden van godsdienst adviseren we toch om, in overeenstemming met het nieuwe advies van de overheid, het maximale aantal gasten voor thuis op 3 personen te houden en niet te zingen. Ook hier geldt uiteraard dat dit alleen mogelijk is indien de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden.

Gebruik Bethelgebouw

Het Bethelgebouw is vanaf 1 oktober 2020 beperkt beschikbaar voor gebruik met een maximaal aantal totaal bezoekers van 300. Binnen het gebouw dient iedereen zich aan de aangegeven maatregelen te houden.

Blijf verbonden

De maatregelen kunnen een gevoel van beperking geven, willen we iedereen oproepen om verbonden te blijven. Zoek elkaar op, pak de telefoon wat vaker, stuur een kaartje en bid voor elkaar. Ondanks de huidige situatie willen we gemeente zijn die naar elkaar en anderen omkijkt. Juist nu! Blijf de maatregelen opvolgen van de 1,5 meter, het wassen van je handen, het thuisblijven bij ziekteverschijnselen en het samenkomen.

Indien de situatie rondom het coronavirus blijft verslechteren, zullen de maatregelen binnen onze gemeente en het gebouw verder aangepast worden.

Voor vragen over deze gemeentemail kan er gemaild worden naar communicatie@bethel.nl.

Tenslotte

Laten we in deze vreemde en verwarrende tijden waarin veel op ons afkomt, onze hoop stellen op onze Heer en Verlosser in het vertrouwen dat Hij alles in handen heeft. Ook in deze tijd bouwt Hij zijn gemeente. Hiervan waren we getuige tijdens de recente doopdienst.

De Heer zal ons altijd beschermen en zijn trouw duurt voor eeuwig. (Psalm 138 vers 8)

In Christus verbonden,

Reacties zijn gesloten.