Corona update – 29 april 2021

Vanaf zondag 2 mei zullen er weer bezoekers worden toegelaten tijdens de diensten. Dit gaat op reservering en conform de gestelde maatregelen vanuit de overheid. In de komende periode zal er in alle zorgvuldigheid stappen worden genomen in het aantal bezoekers tijdens de diensten.

Reserveren voor de dienst kan via:  www.bethel.nl/reservering


Diensten

Met veel energie en motivatie zullen er diverse diensten en programma’s (voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen) via het Bethelkanaal op YouTube worden uitgezonden. Voor diverse diensten is het weer mogelijk een plek te reserveren zoals de zondagochtenddienst, X-Stream en Square. In de komende periode zal er in alle zorgvuldigheid stappen worden genomen in het aantal bezoekers bij de diensten.

De zondagochtenddiensten kunnen ook gevolgd worden via de livestream. https://www.youtube.com/user/VBGBethel


Care Corner

Per 30 april is Care Corner weer open op de gebruikelijke maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
De winterkleding is verwisseld voor voorjaars- en zomerkleding. De medewerkers van Care Corner zijn enthousiast om iedereen, die het om wat voor reden (tijdelijk) nodig heeft, weer te mogen verwelkomen. Wij vragen uw medewerking in het hanteren van de aangegeven maatregelen zoals het dragen van een mondkapje tijdens uw bezoek.


Huiskringen

Hoewel er een wettelijke uitzondering is voor godsdienstige bijeenkomsten, adviseren we toch om – in overeenstemming met het advies van de overheid – het maximale aantal gasten voor thuis op 2 personen te houden en niet te zingen. Ook hier geldt uiteraard dat dit alleen mogelijk is indien de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. We stimuleren dan ook om gedurende deze periode de online mogelijkheden te gebruiken en de verbinding met elkaar te behouden. Huiskringbijeenkomsten kunnen in ons gebouw (slechts) beperkt plaatsvinden.


Gebruik Bethelgebouw

Het Bethelgebouw is deels gesloten. Alleen noodzakelijk overleg en werkzaamheden die niet thuis kunnen plaatsvinden (voor personeel en leiding) benevens de voorbereidingen van diensten (muziek, techniek, programmateam) en de opnames en uitzendingen van de diensten zelf vinden plaats in ons gebouw. Daarnaast is er ruimte vrijgemaakt voor tiener en focuskringen om gebruik te maken van het gebouw. Dit gaat onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep.


Blijf verbonden

De maatregelen geven beperkingen. Daarom doen we een oproep om met elkaar verbonden te blijven. Zoek elkaar op, pak de telefoon wat vaker, stuur een kaartje en bid voor elkaar. Ondanks de huidige situatie willen we een gemeente zijn waarin we naar elkaar omkijken. Juist nu! Blijf de maatregelen opvolgen van de 1,5 meter, het wassen van je handen en thuisblijven bij ziekteverschijnselen.

Voor vragen over deze berichtgeving kan er gemaild worden naar communicatie@bethel.nl.


Tenslotte

De profeet Jesaja richt zich tot Gods volk (Jesaja 40 vers 27 tot en met 31), als het verslagen en verontrust is vanwege de gebeurtenissen in de wereld. Hij zegt:

Een eeuwige God is de Heer,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,

zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,

zelfs sterke helden struikelen,

maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Laten we in deze vreemde en verwarrende tijden waarin veel op ons afkomt, onze hoop stellen op onze Heer en Verlosser in het vertrouwen dat Hij alles in handen heeft en bidt voor elkaar, voor de kinderen, gezinnen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

In Christus verbonden,

Reacties zijn gesloten.