10 dagen Gebed

Bid je met ons mee? Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we tien dagen lang een gebed voor en door de kerken in Nederland.

God zegt in Zijn Woord:

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jacobus 5:16)

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  (Rom. 12:12)

Wees altijd verheugd, 17. bid onophoudelijk, 18. dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt (1 Tessalonicenzen 5:16-18) 

 

Dank en Gebedspunten 10 dagen van gebed voor Nederland:

 • Dank God voor wie Hij is, prijs Zijn Heilige Naam
 • Dank God voor Zijn Zoon Jezus, dat Jezus voor onze zonden is gestorven en wij daardoor vrijmoedig tot de troon van genade mogen naderen
 • Dank God dat we in vrijheid ons geloof kunnen beleven
 • Dank God dat we nog christelijke partijen in onze regering hebben
 • Dank God dat we nu we niet bij elkaar kunnen komen, gebruik kunnen maken van livestreams
 • Eigen dankpunten (datgene wat in je hart opkomt)
 • Bid voor bekering (misschien ook in je eigen leven)
 • Bid voor verootmoediging
 • Bid voor vergeving (misschien ook in je eigen leven)
 • Bid dat mensen in Nederland een verlangen naar Jezus zullen krijgen
 • Bid voor genade van God voor ons land
 • Bid voor onze regering, dat zij sterk zullen blijven staan en dat God hen wijsheid en inzicht geeft. Dat hun zicht niet vertroebeld zal raken en ze krachtig zullen opstaan
 • Bid dat onze minister president Mark Rutte Jezus zal leren kennen
 • Bid dat alle leden van de eerste en de tweede kamer Jezus zullen leren kennen
 • Bid dat onze regering in deze crisis alleen datgene zal kunnen doen wat God in de harten van degenen die de beslissingen nemen legt. Bid voor wijsheid en inzicht
 • Bid dat elke beslissing die men wil nemen die tegen de  wil van God in gaat en die niet goed is, verhinderd zal worden in de naam van Jezus
 • Bid dat de mensen van het RIVM de Heer zullen leren kennen
 • Bid dat de Heer tot de harten van de mensen van het RIVM zal spreken.  Dat zij wijsheid en inzicht krijgen en zij alleen datgene zullen kunnen doen wat God in hun hart legt
 • Bid voor de kerken van ons land. Vraag vergeving voor lauwheid en passiviteit
 • Bid dat de kerken weer in vuur en vlam zullen komen te staan voor Jezus
 • Bid dat de kerken Gods liefde zullen uitdragen, juist in deze tijd zodat velen geraakt zullen worden
 • Bid dat God zal ingrijpen in deze crisis en Hij genezing zal geven
 • Bid voor alle ouderen en zwakkeren. Dat de maatregelen aangepast mogen worden zodat de kwaliteit van leven verbetert wordt
 • Bid dat de ouderen gehoord zullen worden
 • Bid dat artsen die wijsheid spreken , gehoord zullen worden
 • Bid voor bescherming van de ouderen en de zwakkeren
 • Bid voor alle zorgmedewerkers. Voor wijsheid en inzicht en nieuwe kracht en energie. Bid voor bescherming
 • Bid voor onze Koning Willem Alexander en onze koningin Maxima dat zij werkelijk Jezus mogen leren kennen
 • Bid voor alle journalisten die het nieuws brengen. Dat het nieuws wat zij brengen zuiver zal mogen worden en zal zijn
 • Bid voor het onderwijs voor wijsheid en inzicht van de leerkrachten
 • Bid voor alle ondernemers die het nu zwaar hebben
 • Bid voor een ieder die het financieel moeilijk heeft
 • Bid  voor de zieken
 • Bid voor alle christelijke organisaties, zoals o.a. Groot nieuws radio, Family 7 etc. Bid dat de Heer hen zegent en wijsheid en inzicht geeft. Dat zij het evangelie mogen verspreiden
 • Bid dat de Naam van Jezus gehoord zal worden in Nederland
 • Bid ook behalve voor ons eigen land voor ontwikkelingslanden
 • Bid voor Israël en de vrede van Jeruzalem. En ook de houding van onze regering  ten opzichte van Israël
 • Bid ook voor de landen waar veel mensen honger wordt geleden omdat mensen geen geld meer kunnen verdienen.
 • Eigen gebedspunten

 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Reacties zijn gesloten.