Jeugd van Vroeger

Woensdag 3 november heeft de jeugd van vroeger weer haar maandelijkse bijeenkomst in de fontein zaal.
De tijd is van 14.15 tot 16.15 en deze middag zal het koor “Uit het Hart” een optreden verzorgen na een lange rustperiode waarbij br. Ad Fraanje een meditatie zal verzorgen over Psalm 150.

1 Hallelujah! Looft God in Zijn

heiligdom; looft Hem in het

uitspansel Zijner sterkte!

2 Looft Hem vanwege Zijn

mogendheden; looft Hem naar de

menigvuldigheid Zijner grootheid!

3 Looft Hem met geklank der

bazuin; looft Hem met de luit en

met de harp!

4 Looft Hem met de trommel en

fluit; looft Hem met snarenspel en

orgel!

5 Looft Hem met hel klinkende

cimbalen; looft Hem met cimbalen

van vreugdegeluid!

6 Alles, wat adem heeft, love den

HEERE! Hallelujah!

Reacties zijn gesloten.