17 januari – Start gebedsweek

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”
Johannes 15:12-13

Alles draait om de liefde. Liefde is de samenvatting van alle geboden van God. Jezus zei: “Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt” (Johannes 15:9-10). Hij vatte
het Oude Testament samen met de woorden “Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf” (Matteüs 22:37-40). Maar in Johannes 15:12-13 gaat de Heer nog veel verder: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” Hij gaf Zijn leven voor ons, offerde dat helemaal op. Hij roept ons op om onszelf op te offeren voor de ander: iets van onze tijd, van onze energie, van ons geld en bezit… In deze gebedsweek staan we stil bij de diepe betekenissen van liefde. Een alles overtreffende houding van zegen voor de ander. Bid mee om meer groei in liefde voor God en voor elkaar. We dagen je uit om de Bijbelverzen uit 1 Korintiërs 13 bij elke dag uit het hoofd te leren, zodat je het altijd paraat hebt. We wensen jou een heel gezegende gebedsweek toe.

Meer informatie en dagelijkse gebedspunten via: www.bethel.nl/gebedsweek

We hopen zoveel mogelijk mensen van onze gemeente hiermee in beweging te zetten om de Heer te zoeken voor lofprijzing, dankzegging en voorbede.

Reacties zijn gesloten.