Vacature Hoofd Gemeentezorg

Wegens pensionering van het huidig hoofd Gemeentezorg per 1 mei 2020 is de Bethelgemeente op zoek naar een gekwalificeerde opvolger.

Het hoofd Gemeentezorg geeft leiding aan de pastoraal medewerkers, teams en activiteiten van de afdeling Gemeentezorg. Het hoofd  Gemeentezorg wordt ondersteund  door een zorgcoördinator, een teamleider diaconie en een groot aantal pastoraal en diaconaal medewerkers (vrijwilligers). Het hoofd Gemeentezorg functioneert onder verantwoordelijkheid van de manager Zorgbeleid.

Het hoofd Gemeentezorg is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de betreffende teams.

Het betreft een functie van 20 uur per week. De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal.

De gehele vacaturetekst kun je hier lezen: Vacature Hoofd Gemeentezorg.

Herken je je in de functiebeschrijving en heb je het verlangen om de Heer en deze lokale gemeente te dienen en heb je een hart voor broers en zussen met een noden, dan moedigen we je aan om te reageren. Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot en met uiterlijk 18 januari 2020 via het online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr. W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature Hoofd Gemeentezorg

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

Reacties zijn gesloten.