Vacature Hoofd Jongerenwerk

Procedure verlengd tot 1 augustus 2019.

Het huidig Hoofd Jongerenwerk, Margreet Feitsma, heeft aangegeven haar werkzaamheden binnen Bethel met ingang van 1 september 2019 te beëindigen. Bethel is op zoek naar een gedreven en voor de doelgroep gemotiveerde opvolger, die de jongerencultuur van binnenuit kent en wil investeren in jongeren om te groeien in hun relatie met Jezus en hen kan helpen om te floreren in de gemeente.

De gehele vacaturetekst kun je hier lezen: Vacature Hoofd Jongerenwerk.

Jezusgericht!
We zijn niet zomaar een beweging van jonge mensen, onze richting is Jezus! Hij is ons voorbeeld, ons kompas en onze eindbestemming!
Op bethel.nl/jongeren vind je alles terug over deze ‘moving generation’. We treffen elkaar in maandelijkse
Radical-diensten en om de week in Focus(huis)kringen. Ieder seizoen gaan we een Weekendje Weg om even adempauze te hebben en te relaxen (nieuwe vriendschappen ontstaan!). Hou je van sporten en minstens zoveel van Jezus, dan is er onze Sportcommunity. En jaarlijks organiseert Bethel verschillende Short Term Projecten voor avonturiers die zomers iets meer willen dan op het strand liggen of alleen ‘hiken’: levensveranderende projectreizen met gedegen organisaties of met ervaren Bethel-projectleiders.

Herken je je in de functiebeschrijving en heb je het verlangen om de jongeren in onze gemeente te dienen en de brug te slaan tussen hen en andere generaties in de gemeente, dan moedigen we je aan om te reageren. Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot en met 1 augustus 2019 via het online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr. W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature Hoofd Jongerenwerk

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

Reacties zijn gesloten.