Vacature Hoofd Programma

Het huidig Hoofd Programma van Bethel heeft aangegeven met ingang van 1 november 2019 zijn werkzaamheden  te beëindigen. Hij blijft beschikbaar om zijn opvolger in te werken tot het einde van dit  jaar. Ter vervulling van de vacature die door dit  vertrek ontstaat zijn we op zoek naar een Hoofd Programma.

Het Hoofd Programma draagt de eindverantwoordelijkheid voor de planning, organisatie, voorbereiding en bewaking/aansturing van de diensten en de specials binnen de gemeente. Hij/zij heeft een initiërende rol voor het ontwikkelen van visie en bedenken van creatieve concepten voor diensten en specials. Het Hoofd programma ondersteunt de voorganger die eindverantwoordelijk is voor de diensten en specials. Het programmateam zorgt voor de creatieve ondersteuning. Het Hoofd Programma stuurt de volgende ondersteunende teams aan: producers, hosts, gastenteam, vertaalteam en post-productieteam. 

‘Ons verlangen is om in de zondagse diensten en de specials zowel in inhoud als vorm God te verkondigen en groot te maken, de gemeente te dienen en buitenstaanders te helpen ontdekken wie Jezus is. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.’

Het betreft een functie van 24 uur per week; uitbreiding van deze uren is een optie. De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal. De gehele vacaturetekst kun je hier lezen: Vacature Hoofd Programma.

Herken je je in het hierboven verwoorde verlangen en herken je je bovendien in de functiebeschrijving dan moedigen we je aan om te reageren. Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot en met uiterlijk 16 september 2019 via het online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr. W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature Coördinator Programma

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

Reacties zijn gesloten.