Vacature Manager Beleid en Organisatie

Heb jij passie en visie voor de gemeente van Jezus Christus?

Ben jij een visionaire aanjager met de gave van leiderschap en aantoonbaar organisatorische en bestuurlijke vaardigheden?


Wegens pensionering van de huidige Manager Beleid & Organisatie is de Vrije Baptistengemeente Bethel op zoek naar een gekwalificeerde opvolger die in oktober 2021 kan starten.

De manager Beleid & Organisatie maakt deel uit van het managementteam dat de dagelijkse leiding heeft over de betaalde krachten. Ook maakt hij deel uit van het Bestuurscollege van Oudsten. Hij is verantwoordelijk voor:

 • het leiding geven aan de taakgroephoofden vanuit het perspectief van werkgever;
 • de interne bedrijfsvoering van de organisatie met als aandachtspunten:
  • financiën: begrotingsproces, meerjarenplanning, bewaking uitgaven;
  • HRM;
  • ICT.

De gehele vacaturetekst kun je hier lezen: Vacaturetekst Manager Beleid Organisatie 2021

Herken je je in de functiebeschrijving en heb je het verlangen om de Heer en deze lokale gemeente te dienen, dan moedigen we je aan om te reageren. Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot en met uiterlijk 16 augustus 2021 via het onderstaande online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr. W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature Manager Beleid en Organisatie

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

 • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
 • Max. bestandsgrootte: 256 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 256 MB.

Reacties zijn gesloten.