Vacature medewerker Muziek Kinderwerk

Ter ondersteuning van  de taakgroep Kinderwerk zoekt de Bethelgemeente een

medewerk(st)er Muziek Kinderwerk (10 uur per week)

Het Kinderwerk telt ruim 800 kinderen en 400 vrijwilligers. Het kinderwerk is opgedeeld in de groepen crèche, peuters, groep 1&2, 3&4,5&6,7&8 en Diamanten. Elke zondag zijn er voor alle groepen diensten en is het onderwijs afgestemd op het ‘ niveau’ van de groepen/leeftijdscategorie. Naast de reguliere zondagdiensten is er één keer in de maand Kinderkerk. Daarnaast werkt het kinderwerk met weerbaarheidsprogramma, BE1, waarvoor één keer per jaar een bootcamp wordt georganiseerd.  

De medewerker Muziek Kinderwerk begeleidt diverse muziekteams die functioneren binnen het Kinderwerk. Momenteel zijn er 10 teams die in totaal op 5 avonden per maand repeteren. Deze teams verzorgen de zang en muzikale begeleiding tijdens de kindersamenkomsten op zondagmorgen van de bovenvermelde groepen. Tevens draagt de medewerker Muziek Kinderwerk verantwoordelijkheid voor de muzikale inbreng tijdens speciale activiteiten zoals Kinderkerk, activiteiten en diensten rondom kerst en BE1. Hij/zij is lid van de Bethelgemeente of is bereid lid te worden.

Het betreft een functie van 10 uur per week. De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal. Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Heine Bosma, via hbosma@bethel.nl, en Jur Zandbergen via, jzandbergen@bethel.nl.

De gehele vacaturetekst kunt u hier lezen: Medewerk(st)er Muziek Kinderwerk.

Sollicitaties met bijbehorend cv kunnen tot en met 18 januari 2020 via het online sollicitatieformulier, per mail (communicatie@bethel.nl) of schriftelijk worden verstuurd aan:

Vrije Baptistengemeente Bethel
T.a.v. mevr.  W. Brouwer
Postbus 554
9200 AN Drachten,
onder vermelding: vacature medewerker Muziek Kinderwerk.

Online sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

Sollicitatieformulier

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de sollicitanten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.

Reacties zijn gesloten.