3 oktober: Welkom Thuis

Welkom Thuis!

Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is.” (Efeziërs 4: 1-6).

Een nieuw begin: ochtenddiensten 3 oktober

Wat is het fantastisch dat we elkaar weer kunnen ontmoeten zonder de beperking van 1,5 meter afstand. De Heer is ons in de afgelopen 1½ jaar nabij geweest. Wij zijn Hem dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden die zich nu gaan aandienen. We hopen op 3 oktober in twee feestelijke ochtenddiensten als het ware een doorstart te maken in de wijze waarop we gemeente van Jezus Christus mogen zijn. Laat daarin bovenstaande Bijbeltekst onze leidraad zijn. Het thema van deze diensten is ‘Welkom Thuis’.

Praktisch

Om organisatorische reden hebben we besloten om nog niet zondag 26 september, maar zondag 3 oktober voor het eerst weer zondagse diensten te hebben zonder de beperking van 1,5 meter afstand. Voor de diensten van aanstaande zondag dien je je daarom nog wel aan te melden via de site. Voor de diensten op zondag 3 oktober hoeft dat niet meer.

Omdat het besmettingsrisico met het COVID-19 virus niet helemaal weg is, blijven de volgende praktische overheidsrichtlijnen gehandhaafd:

  • blijf thuis bij klachten die op een Covid-19 besmetting kunnen wijzen of als je in contact bent geweest met mensen die mogelijkerwijs ook jou kunnen hebben besmet;
  • laat je testen als daar i.v.m. besmetting in je omgeving of op grond van klachten reden toe is;
  • hoest en nies nog steeds in je elleboog;
  • zorg dat je handen gewassen zijn.

Geef elkaar de ruimte

Voor diegenen die het veiliger vinden om nog een zekere mate van afstand te houden naar anderen, is er de mogelijkheid om één stoel links en één stoel rechts per huishouden onbezet te houden. Op deze stoelen leg je desgewenst zelf voor dit doel gemaakte papierstroken die bij de ingang van de Voorhof klaarliggen.

We verzoeken je dringend om respectvol om te gaan met de keuzes die je broer of zus maakt:

  • dwing elkaar niet tot handen schudden;
  • respecteer het als iemand afstand wil houden
  • tijdens de dienst, dus geen stoel bezetten als daar een signaalstrook ‘vrijhouden’ op ligt
  • na afloop van de dienst;
  • voel je vrij om al dan niet koffie te drinken in de Herberg.

Kortom: geef elkaar de ruimte!

Livestream

Tenslotte: de zondagochtenddienst van 09.00 uur blijft, zoals nu ook gebeurt, uitgezonden worden via de livestream en is ook daarna online te volgen.

We zien er enorm naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten, samen te luisteren naar Zijn Woord en eenparig de Heer te loven en te danken.

In Christus verbonden

Reacties zijn gesloten.