Bijbel-studie

Cursus over de Bijbel als boek

Doel van de cursus:

  • Inzicht krijgen in de Bijbel als boek
  • Wanneer is de Bijbel ontstaan
  • Door wie zijn de Bijbelboeken geschreven en met welk doel
  • Gods heilsplan ontdekken door heel de Bijbel heen
  • De Bijbel dichterbij laten komen zodat je zelf kunt zoeken naar antwoorden op vragen.

Op de vijf cursusavonden worden de hoofdlijnen besproken en is er veel tijd voor gesprek met elkaar. Daarnaast wordt de lesstof online aangeboden, wat vooraf doorgenomen dient te worden.

Het OT is in te delen in: Thora – profeten – geschriften; het NT in evangeliën, Handelingen, brieven en Openbaring. Om een goed beeld te geven van Gods openbaring is het beter om in chronologische (tijd-) volgorde met de boeken aan de slag te gaan. Zo leer je bijvoorbeeld wanneer een profeet sprak of wanneer de reizen van Paulus in Handelingen plaatsvonden en hij zijn brieven schreef.

Thema’s van de vijf avonden:

  1. De Bijbel als boek
  2. De Bijbel als openbaring van Gods heilsplan
  3. Chronologische kijk op het OT
  4. Chronologische kijk op het NT
  5. Ontdekken – Begrijpen – Toepassen (exegese)

Deze cursus vindt plaats op de woensdagavonden: 27 maart, 17 & 24 april, 15 & 29 mei

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten)