Heilige Geest Conferentie: ‘Eén Geest – veel gaven’

Op vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart wordt de conferentie ‘één Geest – veel gaven’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie gaan we leren over de Heilige Geest en de gaven die Hij aan ons geeft. Er zullen lezingen, getuigenissen, samenzang en interactie zijn. Daarnaast zal ook zandkunstenaar Gert van de Vijver zijn medewerking verlenen. We kijken vol verwachting uit naar wat de Heer aan ons wil laten zien!

De sprekers van de conferentie zijn:

  • Han Jansen,
  • Oscar Lohuis,
  • Ludy Fabriek
  • Jacob Folkerts.

Om de onkosten van de conferentie te dekken wordt een bijdrage van €10,- p.p. gevraagd. Dit is inclusief een verzorgde lunch op zaterdag 25 maart. Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden.

Conferentie ‘Eén Geest – veel gaven’
Vrijdag 24 maart (19.30-21.30 uur)
Zaterdag 25 maart (9.30-16.00 uur)
Bethel – Bolder 75, Drachten, Friesland
Kosten: €10,- p.p. (incl. lunch)


Aanmelden Heilige Geest Conferentie

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*
De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Tevens worden tijdens Square weekend foto's en film materiaal gemaakt ten behoeve van promotie van het SQUARE weekend. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
Naam*
Adres
Deze bijdrage wordt gebruikt om de onkosten van de conferentie te dekken. Dit is inclusief de lunch op zaterdag.