De Vervolgde Kerk – Open Doors

We kunnen niet zonder de vervolgde Kerk.

In 2 Timoteüs 3:12 staat: ‘Allen die één in Christus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.’ Dat zijn woorden die bij ons westerse christenen zo ver van ons af kunnen staan. Toch staan deze woorden er niet voor niets. Wat betekenen ze en hoe kunnen we ze toepassen in ons leven? Dat zijn vragen waar we in de cursus ‘lessen van de vervolgde kerk’ bij stil zullen staan.

In vrijheid ‘geloven’ is niet vanzelfsprekend. In meer dan 50 landen ervaren christenen ernstige tot zeer ernstige vervolging. Van discriminatie tot vermoord worden. Omdat ze Jezus volgen. Kennelijk is hun geloof voor hen van zo’n grote waarde, dat zij het ervoor over hebben de consequenties te dragen. In die vervolging ervaren zij de kracht, de nabijheid van God en de vreugde van het geloof. Het is met het verstand niet te begrijpen, maar toch zien we het gebeuren. De vervolgde kerk heeft ons wat te leren! Bekijk dit bijvoorbeeld.

In zes avonden gaan we ontdekken welke lessen we van onze broers en zussen kunnen leren. Thema’s als geloof, volharding, zwakheid, omgaan met problemen, de kracht van Gods Woord en gebed, vergeving en geestelijke strijd komen daarbij aan de orde. Als voorbeeld kun je dit bekijken.

De lessen worden verzorgd door Dick en Arend*). Beide hebben verschillende reizen gemaakt naar de vervolgde kerk en zullen de avonden vanuit Gods Woord en hun ervaringen verzorgen.

*) achternamen mogen niet worden vermeld i.v.m. hun werk bij Open Doors.

Op …

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Koffie/thee en verwarming kosten ongeveer € 3 per cursusavond. Het boekje ‘12 ontdekkingen van de Vervolgde Kerk’ kost € 9.

Terug naar Onderwijs

Terug naar Home Mijn Bethel