ABC-gemeenten

De Bethelgemeente is aangesloten bij de ABC gemeenten. In deze alliantie zijn de Broederschap van Baptistengemeenten en de CAMA gemeenten gefuseerd. De alliantie heeft als doel om de onderlinge gemeenschap te versterken. De ABC gemeenten adviseren elkaar op diverse beleidsterreinen, bijvoorbeeld op het gebied van de interne organisatie. Daarnaast werken ze nauw samen op het gebied van studiemateriaal, muziek en zending. De alliantie heeft geen zeggenschap binnen de individuele gemeenten. Voor meer informatie: zie www.abcgemeenten.nl.