Baptisme

Wat is Baptisme en doop door onderdompeling?

De geschiedenis van het Nederlandse baptisme begint, samengevat, in de 19e eeuw met Johannes Elias Feisser (1805-1865), die in mei 1845 de eerste Nederlandse baptistengemeente start (Gasselternijveen, Drenthe). Voor Feisser was de Reformatie niet voldoende geweest. De kerk moest een lichaam van wedergeboren gelovigen zijn. Gaandeweg raakte hij ook overtuigd van de geloofsdoop. Wedergeboorte is nodig om te kunnen toetreden tot de gemeente. De zichtbare kerk valt niet zonder meer samen met de onzichtbare. Binnen de kerkmuren komen en als kind zijn gedoopt maakt je niet automatisch kind van God.

Het Engelse baptisme is ontstaan in de 17e eeuw en is overwegend calvinistisch. Het baptisme ontstond door contacten in Amsterdam tussen Engelse vluchtelingen en Nederlandse doopsgezinden. De Engelsen werden onder andere aangevoerd door John Smyth. Ook hij vond dat wie een kerk bezoekt en meeleeft, per saldo nog niet voor de eeuwigheid is gered. Vanaf 1651 wordt de doop door onderdompeling door de baptisten op schrift beleden. Baptisten beleden ook openlijk dat alle mensen de vrijheid moesten hebben om te geloven wat ze wilden, zonder druk of bemoeienis van de overheid. Enkele bekende baptisten uit de 18e en 19e eeuw zijn William Carey (zendeling) en Charles Haddon Spurgeon (bekende predikant). Via Johan Gerhard Oncken (1800-1884, Duits baptisme) kwam het geloof van het Engelse baptisme, via Feisser, in Nederland terecht.

 

Kenmerkende geloofspunten van het baptisme? Baptisten:

  • onderstrepen de noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus als Heiland.
  • belijden de doop door onderdompeling voor allen die bewust tot geloof gekomen zijn, Christus van harte liefhebben en Hem in het dagelijks leven willen navolgen.
  • belijden de noodzaak van een plaatselijke gemeente, die zelfstandig is en bestaat uit bekeerde gelovigen.
  • staan voor vrijheid van godsdienst, zonder inmenging van staat en overheden.
  • benadrukken de praktische navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.
  • willen zich in geloof, leer en leven richten naar de Bijbel.
  • willen het het evangelie met anderen delen.