Doop en Avondmaal

Jezus’ opdrachten: Doop en Avondmaal. Hoe gaat dat in de Bethelgemeente?

In Mattheus 28:19 en 20 (“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen. tot aan de voltooiing van deze wereld.”), wordt de basis gelegd voor de wijze waarop de gemeente van Jezus Christus moet functioneren:

  • zij moeten leerlingen maken
  • hen vervolgens dopen
  • hen leren zich aan alles te houden wat de Here Jezus hen opgedragen heeft (bijvoorbeeld het Avondmaal vieren).

Doop: in navolging van deze opdracht worden alle mensen die tot bekering komen, uitgenodigd om zich te laten dopen. Deze uitnodiging geldt ook voor jongeren vanaf 15 jaar die persoonlijk en bewust de keuze hebben gemaakt om Jezus Christus als Redder, Verlosser en Heer te aanvaarden in hun leven.

In de doop symboliseert de gelovige dat hij met Christus is gestorven, met Hem is begraven, weer met Hem is opgestaan en een nieuw leven is begonnen. Datgene wat er gebeurd is in zijn leven, de bekering ofwel de wedergeboorte, belijdt en verkondigt hij nu in het openbaar.

De wijze van dopen, namelijk door onderdompeling, onderstreept ook het symbolische karakter van de doop. De dopeling wordt in het water ondergedompeld en komt weer boven: hij is met Jezus Christus een nieuw leven begonnen! Door de doop wordt de gelovige tevens ingelijfd bij een gemeenschap, in dit geval de plaatselijke gemeente van Jezus Christus in Drachten.

Wij dopen (jonge) kinderen niet, maar dragen hen op aan God. Een aantal keren per jaar is er een speciale dienst waarin dit plaatsvindt. Bij het opdragen wordt er een gebed uitgesproken over het kind. Daarnaast worden ouders en gemeente gewezen op hun verantwoordelijkheid om de kinderen over Jezus te vertellen en ze voor te leven, zodat ze op volwassen leeftijd zelf de keus kunnen maken om Jezus te volgen en zich te laten dopen.Avondmaal: wie de Here Jezus heeft aangenomen als zijn Verlosser en Heer mag deelnemen aan het Avondmaal: het breken van het brood en het drinken van de wijn. Brood en wijn symboliseren het lijden en sterven van Jezus Christus, waardoor wij gered konden worden. Vieren van het Avondmaal bevestigt en benadrukt onze eenheid in Hem en bemoedigt en versterkt ons in het geloof.

Het Avondmaal wordt regelmatig gevierd tijdens een ochtenddienst. Ieder kind van God mag in de Bethelgemeente deelnemen aan het Avondmaal, mits men de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt en men recht staat tegenover God en de naaste. Ook iedereen die te gast is, en nadat zij te kennen hebben gegeven dat zij Jezus Christus persoonlijk kennen in hun leven, mag samen met de gemeente deelnemen aan de viering van het Avondmaal.