De kracht van gebed

“Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.” (Corrie ten Boom)

Heer leer ons bidden. Dit was de vraag van de discipelen van Jezus. Hij leerde hun toen een gebed dat wij kennen als ‘het Onze Vader’. Gebed gaat niet vanzelf maar dat kan je leren. Want hoe meer kennis je van gebed hebt, hoe krachtiger je gebeden worden.
Deze cursus zal ingaan op verschillende aspecten die er komen kijken bij het bidden. Ervaar jij een drempel om (hardop) te bidden, dan is deze cursus zeker voor jou. Maar is ook geschikt voor iedereen die zijn of haar gebedsleven wil opfrissen.
Door het onderwijs heen wordt je op weg geholpen en wordt het gedoceerde op een praktische manier toegepast. Verschillende leeractiviteiten komen naar voren, waardoor de deelnemers het maximale er voor zichzelf uit kunnen halen.
Of je nu net christen bent of al wat langer onderweg, leer in een veilige leeromgeving wat bidden is. In 5 avonden staan we stil bij fundamentele zaken aangaande het gebed. In de elektronische leeromgeving vind je per avond een uitleg van de opbouw van de avond. En kan je materiaal of opdrachten vinden die je thuis op je eigen gekozen moment kan bekijken, lezen of uitvoeren.
Deze cursus is nieuw ontwikkeld voor de Bethelgemeente.

Cursusdata:

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Docent: Gerrit Lolkema, voorganger