Gebedsweek – Trouw!

Trouw aan God

Daniël 1:8,17a ‘Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden …’ ‘En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften.’

Daniël is nog maar een tiener wanneer hij gevangen als balling naar Babel wordt gevoerd. Koning Nebukadnezar wil de identiteit van hem en vele anderen veranderen door een nieuwe woonplaats, een andere cultuur, een andere naam en zelfs andere dagelijkse gewoonten zoals eten. Maar Daniël blijft trouw aan zijn God: hij wil niet voedsel eten waardoor hij onrein voor God zou worden. Hij had op veel veranderingen geen invloed, maar wat het eten betreft kon hij zelf kiezen! Het gevolg is dat God hem en zijn vrienden zegent met wijsheid en hun een bijzondere positie geeft aan het hof. Welke keuzes maken wij om God trouw te blijven? Hoe sterk staan wij in het volgen van Gods wil? Laten we voor elkaar bidden, dat ook wij in alles wat er om ons heen verandert, trouw blijven aan onze Heer.

We wensen jou een heel gezegende gebedsweek toe.


Programma gebedsweek

Zondag 4 september
In de ochtenddienst start gebedsweek

19.30-21.00 uur: aanbiddingsdienst met                  Gebed voor Muziek en Techniek

Maandag 5 september
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Gemeentezorg

Dinsdag 6 september
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Kringen, Onderwijs, Beheer en Dienstverlening

Woensdag 7 september
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Kinderwerk, Tiener- en Jongerenwerk

Donderdag 8 september
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Zending en Financiën

Vrijdag 9 september
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Communicatie en Programma

Zaterdag 10 september
10.00-12.00 uur

gebedswandelingen in eigen buurt of dorp;           gebed voor de leiding van onze gemeente

Zondag 11 september
In de ochtenddiensten afsluiting van de gebedsweek


We hopen zoveel mogelijk mensen van onze gemeente hiermee in beweging te zetten om de Heer te zoeken voor lofprijzing, dankzegging en voorbede.


Gebedspunten voor Muziek

 • Bid dat de Heer zal voorzien in een nieuw hoofd Muziek, bid voor de juiste persoon op deze plek en voor een goede transitie.
 • Bid voor nieuwe muzikanten en zangers.
 • Bid voor eenheid.
 • Bid voor rust in de teams.
 • Bid voor nieuwe creativiteit in liederen en muziek.
 • Bid voor nieuwe liederen.
 • Bid voor een diepe honger naar Jezus voor alle muzikanten en zangers.

Gebedspunten voor Techniek

 • Dank de Here God voor de medewerkers van taakgroep Techniek. Zij steken ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma’s. Bid dat zij Zijn kracht en sterkte ervaren. Bid voor Zijn zegen!’
 • Dank dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het behouden en verbeteren van alle diensten die wij bieden.
 • Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan.
 • Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen (beamers, tv-schermen, camera’s, geluidsboxen etc.).
 • Bid daarnaast ook dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten tweedehands zijn. In Deuteronomium 29:5 staat dat door de zegen van de Here, de kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of kapotgingen. Bid dit ook, dat de apparaten niet kapotgaan of verslijten.
 • Dank de Here dat wij door goede techniek de mogelijkheid hebben om in alle uitzendingen (diensten, bemoedigingen, studies en kinderwerk) contact te hebben met mensen over de hele wereld.
 • Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid de Here om Zijn zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk, lichten, geluid, schermen etc.)