Gebedsweek – Schijn!

‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’  

(Johannes 1:4-5 NBV21)

Jezus is het Woord dat eeuwig leven bracht bij ons op aarde. We hebben net Kerstfeest gevierd: door Zijn komst naar deze wereld is herstel van onze relatie met God de Vader mogelijk. Kerstfeest is het feest van het Licht: Jezus kwam als het Licht dat schijnt in onze geestelijke duisternis. Door geloof in Hem klaart op wat duisternis is in ons leven. De heilige Geest brengt dat aan het licht, maakt ons dat in ons hart duidelijk. Dat kan eerst heel confronterend zijn. Bovenstaand  Bijbelvers spreekt van een spanningsveld: de strijd tussen licht en duisternis. De duisternis heeft geprobeerd om het Licht in haar macht te krijgen, te doven. Maar dat is niet gelukt! Het Licht heeft overwonnen. Daarom kan dat Licht voluit schijnen in deze wereld, in onze gemeente, in ons hart. Daarover gaat het thema van deze gebedsweek. Lees en bid elke dag mee, koester je in het Licht en laat het steeds tot je eigen hart doordringen. Dan kunnen wij ook volop schijnen tot Zijn eer.

We wensen jou een heel gezegende gebedsweek toe.


Programma gebedsweek

Zondag 16 januari
In de ochtenddienst start gebedsweek

Maandag 17 januari
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Kinderwerk, Financiën en beheer en Dienstverlening

Dinsdag 18 januari
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor kringen, Onderwijs, Programma en Communicatie

Woensdag 19 januari
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebedswandeling voor Zending en de leiding van onze gemeente

Donderdag 20 januari
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Gemeentezorg, Muziek en
Techniek

Vrijdag 21 januari
06.00-07.00 uur gezamenlijke bidstond
19.00-20.00 uur gebed voor Tiener- en Jongerenwerk

Zaterdag 22 januari
10.00-12.00 uur Gebed/gebedswandelingen in eigen buurt of dorp

Zondag 23 januari
In de ochtenddiensten afsluiting van de gebedsweek


We hopen zoveel mogelijk mensen van onze gemeente hiermee in beweging te zetten om de Heer te zoeken voor lofprijzing, dankzegging en voorbede.