Dinsdag 18 januari

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:14-16 NBV21)

Gister lazen we dat Jezus het Licht is voor de wereld, vandaag lezen we dat wíj het licht voor de wereld zijn. Dat is geen tegenstelling: wij geven het licht van Jezus door. Hoe meer we gericht zijn op Jezus en hoe meer we Hem Heer laten zijn in ons dagelijks leven, hoe meer Hij schijnt in ons en door ons heen. Dat kan niet onopgemerkt blijven, dat zien mensen aan ons. Daarom worden we ook vergeleken met een stad op een berg, die kun je niet verbergen, die zie je overdag en vooral ‘s nachts al van ver liggen. Over het verbergen van het licht gaat ook het volgende voorbeeld: een lamp zet je niet onder een korenmaat, een soort emmer om graan af te meten. Daar is die emmer niet voor bedoeld. En die lamp is bedoeld om het hele huis te verlichten, de meeste huizen bestonden toen uit één kamer. En dan zegt Jezus erbij dat Zijn licht zichtbaar wordt door onze goede daden, wat we doen voor anderen. Laat de mensen om ons heen die maar zien, zodat ze God daarvoor prijzen en danken!


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor kringen, onderwijs, programmateam, diensten en communicatie

Gebedspunten voor kringen en Onderwijs:

 • Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt.
 • Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groeien, waarin de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk.
 • Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt.
 • Bid voor de kringleiders.
 • Bid dat de kringen in deze tijd creatief mogen zijn in het contact houden met elkaar.
 • Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, hoe we aanstekelijke christenen kunnen zijn.
 • Bid om wijsheid voor de ontwikkeling van het kringenbeleid.
 • Dank voor de 12 vrijwilligers van onze gemeente die dit voorjaar met veel enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus.
 • Dank voor de praktische cursussen die dit seizoen gegeven zullen worden, waarmee leden en gasten ondersteuning krijgen in hun dagelijkse leven met de Heer.
 • Bid dat de kringen en de cursussen dit voorjaar live door kunnen gaan en goed kunnen opstarten.
 • Bid voor groei in verlangen naar vorming als kind van God door onderwijs.
 • Bid voor de Bijbelstudie op het AZC in Burgum.
 • Bid om veel opgaven voor de cursussen die de komende weken van start gaan.
 • Bid voor de ontwikkeling van digitale en gemengd live/digitale cursussen.

Gebedspunten voor het programmateam en de diensten:

 • Bid voor al de komende diensten in het komende seizoen. Dat God door de sprekers heen zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten.
 • Bid voor al de ontwikkelingen om de diensten via internet en de sociale media te verspreiden. Dat ze hier wijsheid en inzicht in zullen hebben.
 • Bid voor het dienstenteam dat elke woensdagochtend bijeenkomt om de diensten voor te bereiden. Dat ze Gods wijsheid, leiding, inzicht en creativiteit zullen ervaren.
 • Bid voor de gastsprekers. Dat zij instrumenten zijn van de Here God en Zijn Woord in volle waarheid zullen uitdragen.
 • Bid voor Corry Doornbos. Zij is hoofd van deze taakgroep. Door de steeds veranderende regels met betrekking tot de diensten, heeft zij – en haar team – het ontzettend druk en moeten de plannen steeds weer aangepast worden. Bid voor kracht, wijsheid en Gods leiding.

Gebedspunten Communicatie

 • Bid voor de juiste ondersteuning die we mogen bieden aan alle taakgroepen in het komende jaar 2022.
 • Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de Heer nog niet kennen.
 • Bid voor de kanalen zoals YouTube, dat deze tot ondersteuning zijn in het gemeente zijn.
 • Bid voor de Bethelapp, dat zij een middel blijft om de gemeente dichtbij te laten zijn en elkaar te vinden.
 • Bid voor het maken van het BethelMagazine; dat dit ondersteunend is in het gemeente zijn.
 • Bid voor de strijd die ervaren wordt bij het maken van het BethelMagazine.
 • Bid voor de vacatures binnen de taakgroep zodat we ons werk met voldoende mensen kunnen dragen.
 • Bid voor de mensen die zich kwaad uiten op de online media en daarin anderen kwetsen.
 • Dank voor de bemoedigende mails die we van broers en zussen binnenkrijgen.
 • Dank voor de mogelijkheden die God geeft om mensen online te bereiken om Zijn woord te verkondigen.
 • Dank voor de middelen die er zijn om mensen te bereiken op moeilijke plekken.
 • Dank voor het feit dat God ons gebruikt met al onze gaven die we van Hem ontvangen hebben.
 • Dank dat er zoveel prachtige mensen, samen met Hem, de mooiste dingen voor elkaar krijgen.
 • Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep Communicatie die zich inzetten voor de gemeente.
 • Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven waardoor we bijzondere dingen kunnen doen.