Dinsdag 6 september

Trouw aan de leiders

Daniël 5:11 ‘Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers – uw vader, majesteit!’

Daniël was trouw aan de koningen in het land waar hij als balling verbleef. En dat had tot resultaat dat hij onder verschillende van hen een hoge positie bekleedde. Ze konden op hem aan, hij deed wat hij zei. Hij was gehoorzaam aan de leider die boven hem stond, zolang hij niet ongehoorzaam aan God hoefde te zijn. En omdat God hem grote wijsheid had geschonken, vertrouwden die koningen hem heel veel verantwoordelijkheid toe. Ook wij worden door de Heer opgeroepen om trouw te zijn aan de leiders die boven ons staan, of ze nu gelovig zijn of niet (zie bijvoorbeeld Romeinen 13:1). Een belangrijk gebedspunt, juist ook in onze tijd, waar veel ontrouw aan gezag is.


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Kringen, Onderwijs, Beheer en dienstverlening.

Gebedspunten voor Kringen en Onderwijs

 • Dank dat de kringen plaatsen zijn waar naar elkaar omgekeken wordt, waar liefde gedeeld wordt en veel voor elkaar gebeden wordt.
 • Bid dat door onze kringen meer en meer de onderlinge betrokkenheid mag groeien, dat de leden omkijken naar elkaar en elkaar helpen waar mogelijk.
 • Bid voor groei van het aantal leden dat trouw de kringen bezoekt.
 • Bid voor de kringleiders.
 • Bid dat de kringen creatief mogen zijn in het contact houden met elkaar.
 • Bid voor zichtbaarheid van ons als christenen in onze omgeving, hoe we aanstekelijke christenen kunnen zijn.
 • Dank voor de docenten van onze gemeente die dit najaar met veel enthousiasme en toewijding les zullen geven op een cursus.
 • Bid voor groei in verlangen naar vorming door onderwijs als discipelen van Jezus.
 • Bid voor de studies voor asielzoekers en vluchtelingen.
 • Bid om veel opgaven voor de cursussen die de komende weken van start gaan.
 • Bid voor de ontwikkeling van digitale en gemengd live/digitale cursussen.

 

Gebedspunten voor Beheer en Dienstverlening

 • Bid voor de zieken in de afdelingen van Beheer en Dienstverlening.
 • Bid dat er voldoende animo en motivatie mag blijven bij onze vrijwilligers.
 • Bid dat dit jaar weer velen ons gebouw mogen bezoeken en een blijvende indruk van Gods liefde mogen ervaren en meenemen.
 • Bid dat de Heer een haag van bescherming om ons gebouw heen zet, zodat er geen calamiteiten zullen zijn.