Donderdag 8 september

Trouw in vertrouwen

Daniël 6:14b ‘Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd.’

Omdat Daniël gehoorzaam bleef aan God werd hij in de leeuwenkuil geworpen. Toch bleef hij vertrouwen op God en daardoor redde God hem van de dood. Wat een bijzondere geschiedenis van trouw in vertrouwen! Een voorbeeld voor ons om in elke situatie op onze Heer te vertrouwen, zelfs als dat tegenstand of gevaar kan betekenen. Het woord geloof betekent ook vertrouwen, vertrouwen op degene in wie je gelooft. Dat vraagt soms keuzes die we niet kunnen overzien. Juist dan komt het erop aan om te vertrouwen op God. Dit was kenmerkend voor Daniël als persoon en zijn karakter. In deze tijd waarin heel veel dingen onzeker zijn, is het belangrijk om voor elkaar te bidden dat we trouw blijven in het vertrouwen van de Heer. Hoe groot is ons vertrouwen?


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Zending en Financiën

Gebedspunten voor Zending

 • Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding mogen ervaren in hun werk in hun gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. Voor liefde voor de mensen waaronder ze werken (familie Cnossen, familie Koopman, Marja Tollenaar, Marijke Kuo, familie Goldberg, familie Wiersema, familie Lepez, familie Stol, familie De Puyt, Nynke Blom, familie Weerheim, Nibu Yhome).
 • Dank en bid voor alle Thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegenwoordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.
 • Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de kringen. Dat de kringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er voor elkaar zijn.
 • Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, creativiteit en leiding ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in de gemeente te creëren.
 • Dank en bid voor het OM-project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid voor Salim en Tehmina Niamat. Zij leiden dit project en zijn zendingswerkers van onze gemeente. Bid ook voor een goede communicatie met Pakistan.

 

Gebedspunten voor Financiën

 • Dank dat we in de voortgang van onze financiële positie een enorme zegen ervaren.
 • Dank dat we gezegend zijn met al de mensen die trouw hun bijdrage geven.
 • Dank voor een aantal bijzondere eenmalige giften van zowel leden als gasten.
 • Bid voor het realiseren van de financiële doelstellingen van alle taakgroepen.
 • Bid dat de Heer de gemeenteleden blijft zegenen, zodat zij de gemeente weer kunnen zegenen.
 • Bid voor de financiering van de klimaatbeheersing.