Donderdag 20 januari

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Psalm 119:105 NBV21)

Velen van ons hebben dit vers als kind al geleerd. De woorden van de Heer verspreiden licht, waardoor we kunnen zien waarheen de weg leidt. In het donker heb je licht nodig om je weg te vinden. Daarbij moeten we beseffen dat een lamp in de tijd van het schrijven van deze Psalm geen 200 Watt bouwlamp was die 100 meter ver schijnt, maar een flakkerend olielichtje, dat amper twee stappen ver reikte. Dus je moest steeds weer een stap vooruitzetten, om te kunnen zien waar het volgende deel van de weg heen leidde. Zo werkt de Heer met Zijn woord meestal ook in ons leven: Hij laat geen kant en klaar uitgewerkt plan voor vijf of tien jaar zien, maar toont ons meestal maar één of twee stappen vooruit. Zodat wij in geloof een paar stapjes zetten en Hij ons weer een volgende stap kan laten zien. Het leert ons om te vertrouwen op Zijn aanwijzingen door de Bijbel en door de heilige Geest. En het leert ons om elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen.


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Gemeentezorg, Muziek en Techniek

Gebedspunten Gemeentezorg

 • Dank voor de vele, heel erg betrokken vrijwilligers die zich van harte inzetten.
 • Dank voor de vele zegenrijke momenten die er de laatste tijd geweest zijn in pastorale ondersteuning van menigeen die dat dat even nodig had.
 • Dank voor de vele bezoekers die ouderen of zieken ontmoeten en bijstaan.
 • Dank voor het koor ‘Uit het hart’ waar veel zegen mee verspreid wordt.
 • Dank voor de Jeugd van Vroeger – die in kleine groepen (wat vaker) weer heeft kunnen opstarten (tot de lockdown)
 • Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschikbaar zijn, dat er een gebouw (Care Corner) is en financiën. Dat er programma’s, materialen en dergelijke zijn waar we gebruik van kunnen maken om mensen te ondersteunen.
 • Bid voor het herstel van de gezondheid van Tjallina en dat haar gezondheid tot Gods eer is.
 • Bid dat de vluchtelingen binnen het Wegwijzers-project optimaal worden ondersteund en dat ze groeien in hun geloof.
 • Bid dat we naar elkaar zullen omzien en oog zullen hebben voor mensen die eenzaam zijn. Juist in deze onzekere tijd.
 • Bid voor de chronisch zieken en de ernstig zieken, dat ze hun hoop toch steeds weer op God mogen vestigen.
 • Bid voor de deelnemers van Nieuw Leven, dat ze obstakels mogen opruimen en een (nieuwe) start mogen maken in hun geloof. Dat ze fundamenten onder hun geloof mogen leggen, die van eeuwigheidswaarde zijn.
 • Bid voor de ouderen en eenzamen. Zeker voor diegenen waarbij de gezondheid achteruitgaat. Dat ze Gods aanwezigheid iedere keer weer mogen ervaren.
 • Bid voor de mensen die rouwen en verdriet hebben. Bid dat ze zich bewust mogen zijn van Gods aanwezigheid, trouw en zorg.
 • Bid voor de huwelijken, zeker ook voor die huwelijken waar spanning is. Bid dat Gods liefde mag overwinnen en gebrokenheid tot herstel komt.
 • Bid voor de mensen die door de COVID-19-pandemie in financiële nood zijn gekomen doordat ze niet meer kunnen werken. Dat de Heer een weg voor hen bereidt van voorzienigheid.
 • Bid voor Care Corner, dat dit niet alleen zal voorzien in materiële nood maar ook een plek zal zijn voor mensen met geestelijke armoede. Dat Care Corner een plaats mag zijn van Ontmoeting, een plek waar Jezus’ woorden handen en voeten krijgen. De werkplaats in de kerk.

Gebedspunten Muziek

 • Dank voor de inzet van de teams, muzikanten en zangers die zo flexibel zijn geweest de afgelopen tijd.
 • Dank voor de nieuwe liederen.
 • Dank voor de onderlinge verbondenheid ondanks de lockdown.
 • Bid voor de muziekteams. Dat ze plezier houden in het musiceren en aanbidden nu de gemeente niet in de zaal zit. Dat ze de focus op de Here Jezus houden.
 • Bid voor wijsheid in de keuze van liederen nu we in een hele moeilijke tijd leven. Dat mensen thuis echt worden bemoedigd door de liederen.
 • Bid voor het blijven bouwen aan sterke teams komend seizoen.
 • Bid voor het vinden van nieuwe muzikanten en zangers op plekken waar het echt nodig is.
 • Bid voor het kernteam en de leiders, voor wijsheid, kennis en inzicht.
 • Bid voor nieuwe liederen die de gemeente mogen dienen.
 • Bid voor creativiteit om toch in ontwikkeling te blijven.
 • Bid voor creatieve oplossingen om elkaar te blijven ontmoeten en samen muziek te maken.
 • Bid dat het verlangen om Hem te kennen nog groter wordt.

Gebedspunten voor Techniek

 • Dank de Here God voor de medewerkers van de Techniek. Zij steken ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma’s. Bid dat zij Zijn kracht en sterkte ervaren. Bid voor Zijn zegen.
 • Bid dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het behouden en verbeteren van alle diensten die wij bieden.
 • Dank de Heer voor Benjamin van Bekkum die sinds 1 januari coördinator Podiumtechniek is. Bid dat hij Gods zegen ervaart in de inwerkperiode en in zijn werk.
 • Bid voor de gezinnen die achter alle medewerkers staan.
 • Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen (beamers, tv-schermen, camera’s, geluidsboxen etc.).
 • Bid daarnaast ook dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten tweedehands zijn. In Deuteronomium 29:5 staat dat door de zegen van de Here, de kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of kapotgingen. Bid dit ook voor de apparaten. De ze niet kapotgaan of verslijten.
 • Dank de Here dat door goede techniek, wij de mogelijkheid hebben om in alle uitzendingen (diensten, bemoedigingen, studies en kinderwerk) contact te hebben met mensen over de hele wereld.
 • Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid de Here God om de zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk, lichten, geluid, schermen etc., etc.)