Maandag 17 januari

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12 NBV21)

Jezus heeft verschillende ‘Ik ben’-uitspraken gedaan, Johannes vertelt er wel acht in zijn evangelie. Daarmee vereenzelvigt Jezus Zich met Jahweh, de Ik ben (Exodus 3:14). Eén van die uitspraken is wat hierboven staat: Ik ben het licht voor de wereld. Daarmee bedoelt Hij licht in geestelijk opzicht. Geestelijke duisternis is wat de gevolgen zijn van zonde in ons innerlijk: angst, moedeloosheid, zorgen, haat, jaloersheid, wrok, boosheid, enzovoort. Door Zijn vergeving kan dat allemaal verdwijnen. En Hij wil ons helpen om niet meer gebukt te gaan onder die gevolgen van de zonde: hoe meer licht er komt, hoe minder duisternis er is! Dat bedoelt Hij dan ook met de woorden “Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis.” En nog mooier is wat Hij daarna zegt: diegene “heeft licht dat leven geeft” – eeuwig leven, Goddelijk leven. In dat Licht is geen plek meer voor duisternis, voor zonde of de gevolgen daarvan. Zo mag Jezus steeds meer schijnen in ons dagelijks leven.

Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Kinderwerk, Financiën en Beheer & Dienstverlening

Gebedspunten voor het kinderwerk:

 • Bid voor de kinderen, dat ze een goede relatie hebben met Jezus en keuzes blijven maken voor Hem.
 • Bid dat de ouders Gods wijsheid en inzicht zullen ontvangen om de kinderen op te voeden in het geloof.
 • Bid voor het Kinderwerk dat ze meer wegen vinden om de kinderen te bereiken.
 • Bid voor wijsheid en inzicht voor Margriet en Nynke in de steeds wisselende situaties, dat zij goed kunnen schakelen in hun denken en mensen mee kunnen nemen in hun visie.
 • Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen, dat zij een ontmoeting mogen hebben met Hem, misschien wel door de onlinediensten heen.
 • Bid dat we weer snel bij elkaar mogen komen in de gemeente.
 • Bid voor de gezinnen dat ze met elkaar Jezus zoeken en de kinderen door hun ouders heen Jezus (beter) leren kennen.
 • Bid voor bescherming van de gezinnen, dat er voldoende draagkracht en flexibiliteit is om door deze tijd heen te komen. Dat de ouders zich gedragen voelen door de Heer en wijsheid en inzicht krijgen.
 • Bid dat er ruimte komt om ook livestreamdiensten te verzorgen voor kinderen; dat er voldoende medewerkers komen om dit mogelijk te maken.
 • Bid voor de kinderen, dat zij niet bang zijn of zich onveilig voelen, maar dat er mensen om hen heen zijn die vertellen over de veilige armen van Jezus.

Gebedspunten voor financiën:

 • Dank dat we in de voortgang van onze financiële positie een enorme zegen ervaren.
 • Dank dat we gezegend zijn met al de mensen die trouw hun bijdrage geven.
 • Dank dat we ons ook erg gezegend voelen met een aantal bijzondere eenmalige giften van zowel leden als gasten.
 • Bid voor 2022: het blijft toch om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft ontvangsten en uitgaven.
 • Bid voor het realiseren van de financiële doelstellingen van alle taakgroepen.
 • Bid dat de Heer de gemeenteleden blijft zegenen, zodat zij de gemeente weer kunnen zegenen.
 • Bid voor de financiële actie die gepland staat in het begin van 2022. Bid dat we als gemeente financieel gezond zijn, zodat we het evangelie kunnen blijven uitdragen.

Gebedspunten voor Beheer en Dienstverlening

 • Dank dat wij geen calamiteiten hebben gehad afgelopen jaar.
 • Dank dat er voldoende financiële middelen waren om alles te onderhouden ondanks de coronaperiode.
 • Dank dat er voldoende vrijwilligers waren die zich ingezet hebben ondanks de coronaperiode, zodat wij veel van de diensten en vergaderingen hebben kunnen laten doorgaan.
 • Dank voor onze teamleiders in diverse afdelingen die zich volop ingezet hebben.
 • Bid voor de zieken in de afdelingen van Beheer en Dienstverlening.
 • Bid dat er voldoende animo en motivatie mag blijven bij onze vrijwilligers.
 • Bid dat dit jaar weer velen ons gebouw mogen bezoeken en een blijvende indruk van Gods liefde mogen voelen en meenemen.
 • Bid dat de Heer een haag van bescherming om ons gebouw heen zet, zodat er geen calamiteiten zullen zijn.