Maandag 5 september

Trouw in het niet dienen van afgoden

Daniël 3:17-18 ‘Als de God die wij vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal Hij ons redden. Zo niet, weet dan, majesteit, dat wij uw goden niet vereren, noch buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

De drie vrienden van Daniël kozen ervoor om niet te buigen voor de goden van de koning of te knielen voor zijn beeld. Ze hadden besloten om alleen God te vereren en zich alleen voor Hem te buigen. Wat een moed, als je beseft dat ze hierdoor als straf gedood zouden worden. Zelfs als God hen niet zou redden uit de brandende oven, dan nog zouden ze geen afgoden dienen. Veel christenen in onze tijd riskeren ook hun leven als ze ervoor kiezen om alleen Jezus te dienen als Heer. Zou jij die keuze ook maken? Of wat zijn de afgoden van onze tijd, die ons verleiden om hen te aanbidden? Denk aan rijkdom, seks, macht, sport, enzovoort. Laten we voor elkaar bidden dat we trouw blijven om God boven alles te dienen.

Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Gemeentezorg

Gebedspunten voor Gemeentezorg

 • Dank voor de vele, heel erg betrokken vrijwilligers die zich van harte inzetten.
 • Dank voor de vele zegenrijke momenten die er de laatste tijd geweest zijn in pastorale ondersteuning van menigeen die dat even nodig had.
 • Dank voor de vele bezoekers die ouderen of zieken ontmoeten en bijstaan.
 • Dank voor het koor ‘Uit het hart’ waar veel zegen mee verspreid wordt.
 • Dank voor de Jeugd van Vroeger.
 • Dank dat het mogelijk is om zorg te bieden waar nodig, dat er mensen beschikbaar zijn, dat er een gebouw (Care Corner) is en financiën. Dat er programma’s, materialen en dergelijke zijn waar we gebruik van kunnen maken om mensen te ondersteunen.
 • Bid voor het herstel van de gezondheid van Tjallina en dat haar gezondheid tot Gods eer is.
 • Bid dat de vluchtelingen binnen het Wegwijzers-project optimaal worden ondersteund en dat ze groeien in hun geloof.
 • Bid dat we naar elkaar zullen omzien en oog zullen hebben voor mensen die eenzaam zijn.
 • Bid voor de chronisch zieken en de ernstig zieken, dat ze hun hoop toch steeds weer op God mogen vestigen.
 • Bid voor de deelnemers van Nieuw Leven, dat ze obstakels mogen opruimen en een (nieuwe) start mogen maken in hun geloof. Dat ze fundamenten onder hun geloof mogen leggen die van eeuwigheidswaarde zijn.
 • Bid voor de ouderen en eenzamen, zeker voor hen waarbij de gezondheid achteruitgaat. Dat ze Gods aanwezigheid iedere keer weer mogen ervaren.
 • Bid voor de mensen die rouwen en verdriet hebben, dat ze zich bewust zijn van Gods aanwezigheid, troost, trouw en zorg.
 • Bid voor de huwelijken, juist ook voor die huwelijken waar spanning is. Bid dat Gods liefde mag overwinnen en gebrokenheid tot herstel komt.
 • Bid voor Care Corner, dat die niet alleen zal voorzien in materiële nood maar ook een plek zal zijn voor mensen met geestelijke armoede. Dat Care Corner een plaats mag zijn van ontmoeting, een plek waar Jezus’ woorden handen en voeten krijgen: de werkplaats in de kerk.