Vrijdag 21 januari

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1:19 NBV21)

Als je een olielampje meeneemt in een donkere ruimte, duurt het even voordat je ziet wat er zoal in die ruimte staat. Maar gaandeweg wennen je ogen aan het schemerige licht en kun je steeds meer onderscheiden. Dit beeld gebruikt Petrus om aan te duiden, dat de woorden van de Bijbel steeds meer licht werpen op ons dagelijks leven. Daardoor kunnen we stap voor stap verder groeien naar Jezus toe, Hij die hier de Morgenster genoemd wordt. Ons hart, ons innerlijk zal door Zijn woorden steeds helderder verlicht worden, zodat we steeds meer zullen begrijpen van Zijn plan met ons en Zijn leven in en door ons. Heel de Bijbel is profetisch, elke keer wanneer een tekst ons hart raakt en ons aanspoort om in beweging te komen. Het mooie is: hoe meer je dat ziet, hoe groter je vertrouwen in Gods woord wordt. Daarom houdt Petrus ons ook voor om onze aandacht steeds op Gods woord gericht te houden en ons niet te laten afleiden door andere woorden, gedachten en meningen die helaas maar al te veel de ronde doen en ons willen afleiden.


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Tiener- en Jongerenwerk

Gebedspunten Tienerwerk

 • Dank voor de trouwe inzet van de vele vrijwilligers in het Tienerwerk.
 • Dank voor de activiteiten die we in de afgelopen tijd toch nog in Bethel hebben kunnen doen en waardoor wij veel tieners kunnen bereiken met het evangelie.
 • Dank voor de tieners die we mogen bereiken door middel van X-Stream-meetings, Meeting Nights, Life Hurts God Heals en Square (Nights).
 • Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, ondanks alles wat er op hen af komt.
 • Bid voor alle vrijwilligers dat ze moed blijven houden en vol enthousiasme in 2022 weer van harte willen dienen.
 • Bid voor eenheid in de gemeente, zodat we samen om onze tieners heen kunnen staan en een nieuwe generatie toerusten als volgelingen van Hem.
 • Bid voor de tienerkringleiders. Dat zij in deze ‘roerige’ periode contact weten te houden met de tieners.
 • Bid voor mogelijkheden zodat tieners elkaar kunnen ontmoeten en samen zoeken naar de Heer.
 • Bid voor de jeugd en tieners die door een moeilijke tijd gaan nu ze zo beperkt worden in de sociale omgang met hun vrienden. Velen kampen met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Bid dat ze om hulp durven vragen en dat er een luisterend oor is.

Gebedspunten Jongerenwerk

 • Dank voor het feit dat Zijn werk met onze jongeren te alle tijden ‘gewoon’ doorgaat!
 • Dank voor alle vrijwilligers binnen alle teams die afgelopen jaar elke keer weer met nieuwe ideeën kwamen en de schouders ondanks tegenslagen er elke keer weer onder zetten.
 • Dank voor de jongeren die we mochten bereiken door de sportcommunity en door de diensten heen.
 • Dank voor de jongeren die we de afgelopen maanden bij de Meeting Nights mochten ontmoeten.
 • Dank voor de stappen die onze jongeren durven zetten in hun relatie met Jezus.
 • Dank voor jongeren die juist in deze tijd meer verdieping in hun geestelijke levens hebben mogen ontvangen van God.
 • Dank voor volwassenen die (geestelijk) omkijken naar onze jongeren en hen aan hun hand proberen mee te nemen richting Jezus.
 • Bid voor al de jongeren binnen onze gemeente, dat ze op mogen groeien en bloeien in het geloof. Dat ze vanuit hun diepe relatie met de Here Jezus levenskeuzes zullen maken die Hem blij maken. Dat ze als christen kunnen blijven staan in deze maatschappij en zeker ook in deze onzeker tijd rondom de maatregelen van corona.
 • Bid onze Heer dat er volwassenen mogen opstaan om zich (geestelijk) te ontfermen over onze jongeren. Onze jongeren hebben voorbeelden in discipelschap nodig.
 • Bid dat de jongeren in deze tijd hun geloof behouden en juist meer van Hem mogen gaan zien en ervaren. Bid voor meer verdieping in hun relatie met Jezus.
 • Bid voor de jongeren dat ze motivatie en discipline mogen ontvangen om zich op God te richten en blijven richten, zeker in deze tijd.
 • Bid voor de jongeren die eenzaam zijn en geen veilige thuissituatie hebben. Bid voor hen die door deze tijd depressief zijn geworden.
 • Bid voor geestelijke bescherming voor onze jongeren. Er wordt ontzettend aan hen getrokken in deze tijd, in deze maatschappij.
 • Bid voor hen die door corona hun geplande toekomst heel anders hebben zien worden, dat ze visie van God mogen ontvangen om door te gaan.
 • Bid voor de jeugd die wekelijks gaat evangeliseren door sport. Dat deze sportcommunity in samenwerking met Athletes in Action mag groeien in diepte en in aantal.
 • Bid om een zegen voor het Radical-team dat richting het komende jaar de schouders er weer onder heeft gezet om mooie (live-)diensten te maken. Dat ze vele jongeren mogen bereiken met het evangelie.
 • Bid voor de Meeting Nights dat we daar nog vele jongeren mogen ontmoeten in hun zoektocht naar Jezus.
 • Bid dat de maatregelen weer zullen afnemen, zodat de jongeren elkaar en ons weer mogen ontmoeten bij activiteiten, Radical-diensten en de sportcommunity.