Vrijdag 9 september

Trouw staan op Gods beloften

Daniël 9:2-3 ‘Ik, Daniël, leidde uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend.

Daniël was al 67 jaar in ballingschap. Hij had een boekrol van Jeremia en las daarin dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Daarom ging hij bidden dat God de Israëlieten terug zou brengen naar hun eigen land, hij kende Gods belofte en ging op die belofte staan. De Bijbel bevat heel veel beloften van God. Wat is het belangrijk dat wij die kennen en vervolgens op die beloften gaan staan, dat wil zeggen erop vertrouwen dat God doet wat Hij beloofd heeft. Op het gebed van Daniël liet God koning Cyrus toestemming geven aan de Joden om terug te keren naar Jeruzalem. En Hij gaf Daniël zelfs profetieën over de toekomst. Als wij staan op Gods beloften dan kan Hij ook handelen naar Zijn wil en ons leiden in Zijn plan. Het helpt om daar samen voor te bidden en zo aan God terug te geven wat Hij beloofd heeft.


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebed voor Communicatie en Programma

Gebedspunten voor Communicatie

 • Bid voor de juiste ondersteuning die we mogen bieden aan alle taakgroepen in het nieuwe seizoen.
 • Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de Heer nog niet kennen.
 • Bid voor de realisatie van de nieuwe website.
 • Bid voor de Bethelapp, dat zij een middel blijft om de gemeente dichtbij te laten zijn en elkaar te vinden.
 • Bid voor het maken van het BethelMagazine; dat dit ondersteunend is in het gemeente-zijn.
 • Bid voor de strijd die ervaren wordt bij het maken van het BethelMagazine.
 • Bid dat mensen hun passie en talent voor media en communicatie inzetten binnen de taakgroep Communicatie.
 • Bid voor nieuwe medewerkers bij Receptie (doordeweeks) en bij de Infobalie (zondags). Zij mogen tot zegen zijn voor hen die met vragen bellen of aan de balie komen.
 • Dank voor de middelen die er zijn om mensen te bereiken, ook op moeilijke plekken.
 • Dank voor het feit dat God ons gebruikt met al onze gaven die we van Hem ontvangen hebben.
 • Dank dat er zoveel prachtige mensen samen met Hem de mooiste dingen voor elkaar krijgen.
 • Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep Communicatie die zich inzetten voor de gemeente.
 • Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven, waardoor we bijzondere dingen kunnen doen.
 • Dank voor de bemoedigende mails die we van broers en zussen binnenkrijgen.
 • Dank dat Bethel weer bruist.

 

Gebedspunten voor Programma

 • Bid dat er elke zondag diensten zijn voor kids, tieners en volwassenen en we samenkomen als gemeente. Als broers en zussen God aanbidden en elkaar bemoedigen.
 • Bid dat we als gemeente door de Heilige Geest geleid en geïnspireerd worden in onze bediening en dat dit tot opbouw is tot de Heer en zijn gemeente.
 • Bid voor al de komende diensten in het nieuwe seizoen. Dat God door de sprekers heen zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten!
 • Bid voor het dienstenteam dat bijeenkomt om de diensten voor te bereiden. Dat ze Gods wijsheid, leiding, inzicht en creativiteit zullen ervaren.
 • Bid voor het createam dat zoekt naar wegen om de dienst aantrekkelijker te maken.
 • Bid voor de gastsprekers. Dat zij instrumenten zijn van de Here God en Zijn Woord in volle waarheid zullen uitdragen.