Woensdag 19 januari

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. (Filippenzen 2:14-15 NBV21)

Hier worden wij vergeleken met sterren die schitteren aan de hemel. Hoe meer zuiver en smetteloos we zijn, hoe helderder we stralen. Dat we wonen te midden van een verdorven en ontaarde generatie, is duidelijk. Dat zien we dagelijks op het nieuws en om ons heen. Juist daarom is het zo belangrijk dat we als onberispelijke kinderen van God leven, zodat onze buren en collega’s niets op ons hebben aan te merken. Want dat zou het licht dat we willen verspreiden, alleen maar meer en meer doven … En dan noemt Paulus als voorbeeld dat we alles wat we doen, moeten doen zonder morren en tegenspreken. Ik kom de laatste tijd regelmatig mopperende christenen tegen, die het niet eens zijn met dit en zich ergeren aan dat. Het is goed te beseffen dat Paulus dit schrijft terwijl hij gevangen zit, hij had enkele jaren huisarrest onder bewaking van Romeinse soldaten. En toch schrijft hij in deze brief over blijdschap, vriendelijkheid en dankbaarheid (Fil. 4:4-6). Weer een paar manieren om Christus’ licht te verspreiden. Doe je mee?


Activiteiten:

 • 06.00-07.00 u gezamenlijke bidstond
 • 19.00-20.00 u gebedswandeling voor zending en de leiding van onze gemeente

Gebedspunten Zending

 • Dank en bid dat de naam van de Here Jezus groot wordt gemaakt over de hele wereld en dat de heilige Geest over ons komt en ons – Bethelleden – kracht geeft om van de Here Jezus te getuigen in ons eigen dorp, in Friesland, Nederland, Europa en tot aan de uiteinden van de aarde.
 • Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding ervaren in hun werk in hun gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. Liefde voor de mensen waaronder ze werken.
 • Dank en bid voor al de kinderen van onze zendingswerkers die in een ander land en andere cultuur opgroeien. Dat zij zich daar thuis en veilig voelen. Dat zij een relatie met de Here Jezus opbouwen.
 • Dank en bid voor alle Thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegenwoordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.
 • Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de huiskringen. Dat de huiskringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er voor elkaar zijn.
 • Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, creativiteit en leiding ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in de gemeente te creëren.
 • Dank en bid voor het OM-project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid voor Salim en Tehmina Niamat. Zij leiden dit project en zijn zendingswerkers van onze gemeente. Bid ook voor een goede communicatie met Pakistan.
 • Dank en bid voor alle particuliere zendingsinitiatieven binnen de gemeente.
 • Bid voor de voorbereidingen van de zomeracties van World Servants naar Zambia.
 • Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.

Gebedspunten voor de leiding van onze gemeente

 • Dank voor Jacob Folkerts, Jacob Visser en Theo Struijs, voor bescherming van hen en hun families, voor wijsheid, kracht en sterkte om de gemeente te leiden.
 • Bid voor wijsheid en inzicht bij het managementteam. Dat zij op een liefdevolle, Bijbels verantwoorde manier op aanvallen van de wereld, met betrekking tot onze ethische keuzes, reageren.
 • Dank de Heer voor de trouw waarin Jur Zandbergen zich samen met Jolanda heeft ingezet binnen Bethel.
 • We zijn enorm dankbaar dat God een goede opvolger voor Jur heeft gegeven. We zijn dankbaar voor Theo en dat hij zich samen met Wilma wil inzetten binnen Bethel om te dienen als manager Beleid & Organisatie.
 • Dank dat de leiding en de gemeente echt bij het Woord van God blijft. Bid dat we leven in totale overgave aan de Here Jezus Christus.
 • Dank en bid voor de eenheid bij de oudsten, taakgroepleiders en de gemeente en dat de Heilige Geest doorgaat met zijn onbegrensde en ondoorgrondelijke werk! Dat we vol vreugde en rust Zijn werk mogen doen.
 • Dank God voor al de vrijwilligers binnen Bethel, die de Here God dienen door hun trouwe toewijding aan Hem.
 • Dank de Heer voor de dingen die we nog wel kunnen doen binnen de gemeente.
 • Bid voor bescherming van al onze gemeenteleden naar ziel, geest en lichaam. Dat er geen calamiteiten zijn. Dat er een engelenwacht om ons heen staat. (Psalm 91) Bid dat we onderling verbonden blijven nu we niet kunnen samenkomen.
 • Bid voor onze relatie met de Heer, dat we trouw worden en blijven.
 • Bid voor het einde van COVID-19, dat we weer kunnen starten met diensten voor jong en oud.