Zaterdag 22 januari

Want de God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht schijnen”, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. (2 Korintiërs 4:6 NBV21)

Deze tekst spreekt op vier verschillende manieren over het licht van God in ons leven. Het eerste gaat helemaal terug tot de eerste scheppingsdag, toen God zei: Laat er licht zijn (Genesis 1:3). Dat was Gods licht dat op aarde scheen, want de zon werd pas op de vierde dag gemaakt. Vanaf die eerste dag ‘schijnt’ God met Zijn heerlijkheid over Zijn schepping en ook over ons leven. We zien iets van die glorie in de pracht van alles om ons heen dat Hij geschapen heeft. Vervolgens heeft hij Zijn licht in ons hart doen schijnen, zodat we gezegend worden met Zijn aanwezigheid in ons beperkte en gebroken bestaan. Daaruit komt voort dat Hij ons innerlijk verlicht met de kennis van Zijn heerlijkheid, waarbij kennis nooit theorie is, maar altijd met relatie te maken heeft. En dan eindigt Paulus dit vers met Jezus Christus, die straalt als afspiegeling van Gods heerlijkheid. Daarom schrijft hij in vers 4 dat de gedachten van de ongelovigen door de satan zijn verblind, waardoor zij het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. Laten we voor hen bidden en hun door ons leven iets laten zien van Christus’ heerlijkheid.


Activiteiten:

 • 10.00-12.00 u Gebed/gebedswandelingen in eigen buurt of dorp

Gebedswandeling door je eigen buurt, stad of dorp

In het kader van de gebedsweek voor de gemeente van 16 t/m 23 januari willen we op zaterdag 22 januari een gebedswandeling in onze eigen dorpen houden.

Vanaf 9.45 bij elkaar komen en om 10.00 uur geeft Jacob Visser het startschot met een tekst en gebed.

Om 10.10 gaan de mensen in groepjes van 2 tot 4 personen door hun dorp. Hieronder staan enkele tips over hoe te bidden voor je dorp!

Start zaterdag 22 januari om 10.00 uur


Een paar tips zodat je aan de slag kan

 1. Vorm een groepje van twee tot vier mensen waarmee je gaat wandelen.
 2. Voordat je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om zijn leiding.
 3. Neem je smartphone mee zodat je dingen kan fotograferen die je raken en waarvoor je graag wilt bidden. Neem je Bijbel mee: bid Bijbelverzen voor jouw stad of dorp zoals bijvoorbeeld Lukas 10:2. Misschien zijn er bepaalde verzen waaraan je moet denken. Zoek ze op. Bid ze uit.
 4. Stop en focus zo nu en dan bij bepaalde plekken: Wat zie je? Wat ervaar je? Waar kan je voor bidden? Dit helpt om even wat dieper op een bepaald onderwerp in te gaan.
 5. Bid kort en bondig. Bid positief: VOOR dingen, niet TEGEN dingen. Probeer zegeningen te bidden.
 6. Wees vriendelijk en lach naar de mensen die je onderweg ontmoet. Bedenk dat God werkt in elk persoon die je ziet. Leg hen gerust uit wat je aan het doen bent en bied aan voor hen te bidden.
 7. Bid met je open ogen: de dingen die je ziet inspireren je gebed. En het helpt om niet tegen mensen of gebouwen aan te lopen.
 8. Het is een avontuur: wees flexibel en laat je leiden door de Geest.
 9. Aanbid God: in stilte of hardop. Dit helpt om je focus op Hem te houden.
 10. Sluit samen af in gebed en deel je ervaringen met elkaar.

Blijf bidden

Blijf na je gebedswandeling vooral bidden voor jouw buurt, stad of dorp. Misschien kan je de komende maanden een aantal gebedswandelingen inplannen in je agenda? Wanneer je blijft bidden, vraag God om jouw buurt, stad of dorp te blijven zegenen: dat Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil wordt gedaan. Als jij het idee krijgt dat God specifieke noden of uitdagingen bij je terug laat komen, denk dan na over wat Hij hier aan te doen is. Hoe kunnen jij en je kerk praktisch onderdeel zijn van Gods oplossing en hoe kunnen jullie hiervoor blijven bidden?