Mijn hart klopt voor …

We heten iedereen weer welkom in ons ’thuis’. Het huisgezin Bethel waar wij samen willen bouwen aan het koninkrijk van God en daarin onze Missie onderstrepen. In de missie willen we mensen helpen om Jezus Christus te vinden, elkaar samen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus. Het belangrijkste element is het verder vertellen wie Jezus is, wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons betekent.

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” (1 Petrus 2 vers 5)

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • vul hier de bediening/taak in