Mijn hart klopt voor …

Als je op mij vertrouwt zul je bruisen van energie” (Joh. 7:38)

Kom, doe mee en voel je thuis in ons gezin.

Alle taakgroepen bruisen van energie om u te ontvangen in een warm bad van gemeente zijn. De komende zondagen zullen er rondleidingen worden gegeven door de verschillende taakgroepen en het Bethel Bedieningen Bureau zal, na de ochtenddiensten present zijn in de Herberg. Een mooie mogelijkheid om je te oriënteren in Bethel.

Mocht je nu al weten waar je hart van gaat kloppen of wil je een gesprek met het Bethel Bedieningen Bureau dat kan je onderstaand formulier invullen en wordt er contact met je opgenomen:

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • vul hier de bediening/taak in