Israëlreis 2023

In het voorjaar van 2023 zal er (bij voldoende aanmelding) een 10 daagse reis worden georganiseerd naar Israël o.l.v. Jacob Folkerts en Haaije Bruinsma.

De vele wonderen van Israël.

Ontdek de historische plekken van het land waar de Bijbel werkelijk tot leven komt

en waar de oude geschiedenis uw bezoek bij iedere stap vergezelt…

Bent u serieus geïnteresseerd in deze reis?  Vul dan onderstaand formulier in:

Formulier meer informatie Israëlreis 2023

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.