Midsummer BBQ


Samen het seizoen afsluiten met gezelligheid en lekker eten… dat is wat we met de Midsummer BBQ gaan doen!
Breng je vrienden mee en geniet van lekker eten en drinken!

Vrijdag 21 juni
18.00 uur
Haven 23, Rottevalle
Kosten: €5,-

Op locatie hangt een QR code waar je €5 mag betalen voor de onkosten. Meld je snel aan via onderstaand formulier.


  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.