Interkerkelijk Jongeren Kerstevent

Op zondagmiddag 12 december is er weer het jaarlijks terugkerende interkerkelijk Jongeren Kerstevent. Vele verschillende jeugd- en catechisatiegroepen uit regio Drachten (inclusief omliggende dorpen) komen samen om kerst te vieren. Dit jaar mogen we fysiek samenkomen.

Dit jaar doen we alles anders en gaan we kijken, luisteren en actief bezig! We ontvangen Fedor Christiaanse als spreker en mogen we genieten van de muzikale kwaliteiten van de speciale kerstband.

Als jongeren willen we samenkomen en verbinding zoeken waarbij Jezus de gemeenschappelijke factor is. Met kerst komt dit verlangen sterk samen. Doe jij ook mee?

De dienst start om 15:30 uur en vindt plaats in de Voorhof aan de Bolder 75 te Drachten.

Voor aanwezigheid in de dienst is aanmelding verplicht. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kan hier:

(let op! Aanmelding alleen wanneer je 11 t/m 20 jaar bent of begeleider van de tieners).

Aanmelding Jongeren Kerstevent

  • Vrije Baptistengemeente Bethel respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Vrije Baptistengemeente Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vrije Baptistengemeente Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn.
  • ( Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding )