Kerst 2023


Bethel

Een plaats waar we samenkomen vanwege Hem. Dankzij zijn onbeschrijfelijk geschenk, zijn eigen Zoon, Jezus Christus, ontvingen we eeuwig leven. Hij brengt ons samen en laat onze liefde voor Hem en voor elkaar steeds verder groeien.

Hij geeft ons aan elkaar en vormt ons door alles heen naar zijn beeld. In alle omstandigheden, Hij is erbij.

God gaat door met het heerlijk werk dat Hij in ons begonnen is. Hijzelf zorgt ervoor dat we door zijn Geest die in ons is stralen in een donkere wereld.


Kerstdiensten 2023

Kerstgezinsdienst 2023
Kerstnachtdienst 2023
Volkskerstzang 2024
Jongeren Kerstevent 23

Fotogalerij Kerst 2023


Help mee