Christmas Dinner

Datum: 15 december 2023
Tijd: 19:00 uur (vanaf 18:30 deur open)

Ieder jaar organiseert de Vrije Baptistengemeente Bethel een gratis ‘Christmas Dinner’ voor diegene die het niet zo ruim heeft. Zo kunnen zij ook een heerlijke avondje uit! Bezoekers van de voedselbank, bewoners van het AZC, Oekraïners, maar ook mensen die krap bij kas zitten, zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.

Aanmelden kan tot 8 december via onderstaand formulier


Aanmelden Christmas Dinner 2023

  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.