Jongeren Kerstevent

Interkerkelijk Jongeren Kerstevent


Op zondagmiddag 12 december was er weer het jaarlijks terugkerende interkerkelijk Jongeren Kerstevent. Vele verschillende jeugd- en catechisatiegroepen uit regio Drachten (inclusief omliggende dorpen) kwamen samen om kerst te vieren. Dit jaar zowel fysiek als via de livestream! 

De jongeren willen samenkomen en verbinding zoeken waarbij Jezus de gemeenschappelijke factor is. Met kerst komt dit verlangen sterk samen. Kon je er niet bij zijn? Geen probleem, kijk dan de dienst terug via onderstaande YouTube link:

.


Wil jij ons financieel steunen om dit Jongeren Kerstevent jaarlijks mogelijk te maken?   JA! Ik wil een bijdrage geven (klik hier)