Jongeren Kerstevent

Interkerkelijk Jongeren Kerstevent

Op zondagavond 15 december is er weer het jaarlijks terugkerende interkerkelijk Jongeren Kerstevent. Vele verschillende jeugd- en catechisatiegroepen uit regio Drachten (inclusief omliggende dorpen) komen samen om kerst te vieren.

Dit jaar worden zij begeleid door een professionele muziekband en komt Martin Dol spreken. Het thema zal zijn: Join up!

De jongeren willen samenkomen en verbinding zoeken waarbij Jezus de gemeenschappelijke factor is. Met kerst komt dit verlangen sterk samen. Doe jij ook mee? Join up!

De dienst start om 19:30 en vindt plaats in de fonteinzaal aan de Bolder 75 te Drachten. Kom op tijd want wij verwachten een overvolle zaal.  Na afloop zijn er bitterballen en kan je genieten van een drankje.