Aanvragen Go Pas

Het registreren van alle kinderen (crèche, peuters en de groepen 1 t/m 8) gaat door middel van de Go Pas. Per kind graag één aanvraagformulier invullen! De Go Pas van uw kind(eren) ligt twee weken na inzenden van de aanvraag klaar bij een van de registratiebalies. Neem deze pas bij ieder kerkbezoek mee! Tijdens Kinderkerk (voor de groepen 4 t/m 8) registreren we niet met de Go Pas. Mocht het nodig zijn dat een kind de ouders/verzorgers nodig heeft dan wordt u opgeroepen via de projectieschermen in De Voorhof.

Via onderstaand formulier kunt u de GO Pas aanvragen. De Go Pas is nodig om uw kind(eren) te registreren: Voor de veiligheid van uw kind is een goed registratiesysteem nodig. Daarvoor dient de Go Pas te worden aangevraagd. Dit kan meteen via onderstaand formulier. Binnen twee weken ligt de pas klaar bij een registratiebalie.
  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de aanvragers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.
  • DD slash MM slash JJJJ