Aanvragen Go Pas

Het registreren van alle kinderen (crèche, peuters en de groepen 1 t/m 8) gaat door middel van de Go Pas. U kunt hier meteen een Go Pas aanvragen. Per kind graag één aanvraagformulier invullen! De Go Pas van uw kind(eren) ligt twee weken na inzenden van de aanvraag klaar bij een van de registratiebalies. Neem deze pas bij ieder kerkbezoek mee! Tijdens Kinderkerk (voor de groepen 4 t/m 8) registreren we niet met de Go Pas. Mocht het nodig zijn dat een kind de ouders/verzorgers nodig heeft dan wordt u opgeroepen via de projectieschermen in De Voorhof.