BE1 Bootcamp Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Wanneer u uw kind opgeeft voor het BE1 zondags programma is het noodzakelijk dat uw kind standaard steeds de 1e of 2e dienst aanwezig bent. Op deze manier proberen we het groepsgevoel te versterken en veiligheid aan ieder kind te bieden. Hierdoor zien we dat kinderen grote geloofsstappen gaan maken.
 • Wanneer u binnen vier weken voor aanvang van het BE1 weekend uw kind afmeldt, krijgt u geen geld terug.
 • Het is niet toegestaan om energy drank mee te nemen naar het kamp. Er zijn tijdens het weekend genoeg momenten dat de kinderen iets lekkers krijgen, we raden dan ook af om uw kind veel snoep (suiker) en drinken (cola) mee te geven.
 • Tijdens het weekend wordt foto en film materiaal gemaakt ten behoeve van, promotie van en gebruik tijdens, het BE1 BOOTCAMP.
 • Gebruik medicatie. medicatie in welke vorm dan ook moet gemeld worden in het digitale BE1 aanmeldformulier. Het is ter beoordeling aan BHV Bethel of deze medicatie tijdens het kamp kan worden gegeven. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden, geven de ouders toestemming dat onder hun eigen verantwoordelijkheid het toedienen van de medicatie aan een Bethel medewerker wordt overgedragen. Het is niet toegestaan dat uw kind medicijnen in eigen beheer bij zich heeft op de slaapzalen.
 • Leden hebben voorrang bij plaatsing op niet-leden.
 • Uw kind mag maximaal 2x keer mee op kamp.
 • Het is niet toegestaan om uw kind tijdens het kamp op te halen voor bijvoorbeeld sportwedstrijden of verjaardagsfeest o.i.d.
 • Het Bethel gebouw is vrijdag en zaterdag uitsluitend toegankelijk voor BE1 medewerkers. Het is niet toegestaan dat familie of vrienden even komen ‘buurten’ tijdens BE1 Bootcamp. Het zou veel belangstellenden kunnen opleveren en het overzicht en focus gaat daarmee verloren.
 • Als er tijdens het weekend eigendommen van Bethel kapot gaan, valt dit onder de WA-verzekering van het kind/medewerker.
 • U dient er op toe te zien dat uw kind geen mobiel, i-pad, spelcomputers enz. meeneemt. Ook energiedrinks zijn niet toegestaan op het kamp.