BE1 Work-out aanmelden

BE1 Work-out is uitsluitend voor groep 7 & 8 en is op vrijdagavond:

1 oktober, 5 november, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april en 3 juni.

We beginnen om 19.30 en eindigen ongeveer 21:00


Aanmelden BE1 WorkOut 2021

BE1 WorkOut is speciaal voor groep 7 en 8.
  • De Vrije Baptistengemeente Bethel (hierna te noemen Bethel) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bethel gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bethel gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bethel verwijzen we je naar https://www.bethel.nl/privacy/.