BE1 Work-out + aanmelden

BE1 Work-Out voor groep 8 (= 5 zondagochtenden)

BE1 Work-Out  is voor groep 8 en wordt 5 keer aangeboden op zondagochtend (11:30 uur -13:00 uur tijdens de 2e dienst). BE1 Work-Out heeft als doel om de pré-tiener vanuit hun identiteit in Christus weerbaar te maken op de terreinen van: zelfbeeld, vriendschap, media invloed, groepsdruk en seksualiteit/respectualiteit. Wat laat de wereld ons zien?  En hoe mogen wij door de ogen van God naar deze zaken kijken en er mee omgaan?

Dit zijn voor de pré-tieners onderwerpen waarmee ze dagelijks te maken hebben. Daarom is het van groot belang hen hierin goed te begeleiden. Door dit programma is het ‘maken van goede keuzes’ een onderdeel van de geloofsopvoeding van onze gemeente geworden. Wat een voorrecht is het, dat wij deze onderwerpen in relatie kunnen brengen met ons geloof en mogen bespreken vanuit een identiteit die wij gevonden hebben in Jezus Christus.

De werkvormen die wij bij Work-Out gebruiken zijn anders dan op de andere zondagen en we werken met vaste kleine groepen. Hierdoor creëren we de mogelijkheid dat we elkaar beter leren kennen en dat we de thema’s in een setting kunnen bespreken vanuit een stuk vertrouwen en veiligheid.

Betrokkenheid van de ouders heeft grote invloed op de uitwerking van het programma, op hoe uw kind het zal beleven en of uw kind er van zal leren. Daarom krijgen de ouders de uitdaging om bij ieder thema, thuis verder door te praten over het onderwerp. Ouders krijgen hiervoor de ‘Vraag maar raak’ kaartjes aangeboden. Deelname is alleen mogelijk door opgave.

BE1 Work-Out is op zondagochtend om 11:30 uur op de data:

  • 6 november 2022,
  • 4 december 2022, 
  • 5 februari 2023,
  • 2 april 2023,
  • 4 juni 2023 
BE1 training voor ouders/opvoeders groep 8 “Maak ze sterk” (Gelijktijdig aan de BE1 Work-Out zondagochtend 2e dienst)

Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij waarin veel op hen af komt. De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar in hoog tempo op. Allerlei zaken beïnvloeden hun denken, hun gedrag, hun overtuigingen en hun keuzes. Hoe kun je je kind bestand maken tegen verkeerde invloeden? Hoe voorkom je verkeerde keuzes? Hoe maak je ze weerbaar, sterk en moedig? Hoe maak je ze bestand tegen groepsdruk, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag? Wat zijn goede grenzen? Hoe combineer je veiligheid, vertrouwen en zelfredzaamheid?

Wij als kerk willen de kinderen maar ook jullie als ouders graag bij staan in deze moeilijke kwesties.

De kinderen krijgen prachtige levenslessen te horen tijdens BE1 Bootcamp en in BE1 Work-Out programma. Maar, de kinderen hebben u als ouder nodig als begeleider en coach in de dagelijkse praktijk. Daarom kunt u zich opgeven voor de ouder-training ‘Maak ze sterk’. Deze training bieden we  gelijktijdig aan het Work-Out programma van uw kind uit groep 8. Het zijn dus dezelfde data als hiervoor genoemd.

We willen u op het hart drukken deze ochtenden te bezoeken om zo gezamenlijk ons doel te halen: de kinderen sterk en moedig maken en helpen in het maken van de juiste keuzes vanuit hun identiteit en zekerheid in Christus. 

U kunt uw aanwezigheid aangeven bij de aanmelding van uw kind voor BE1 Work-Out

 

Kom je ook naar BE1 WORK-OUT ? Geef je dan snel hier op :