BE1 Work-out

BE1 Work-out (= 7 vrijdagen)

BE1 Work-out  is een 2 jarige leerlijn voor pré-tieners (groep 7&8) en wordt 7 keer aangeboden op de vrijdagavond (19:30-21:00uur). BE1 WORK-OUT heeft als doel om de pré-tiener  vanuit hun identiteit in Christus weerbaar te maken op de terreinen van: zelfbeeld, vriendschap, media invloed, groepsdruk en seksualiteit/respectualiteit. Wat laat de wereld ons zien?  En hoe mogen wij door de ogen van God naar deze zaken kijken en er mee omgaan?

Dit zijn voor de pre-tieners onderwerpen waarmee ze dagelijks te maken hebben. Daarom is het van groot belang hen hierin goed te begeleiden. Door dit programma is het ‘maken van goede keuzes’ een onderdeel van de geloofsopvoeding van onze gemeente geworden. Wat een voorrecht is het, dat wij deze onderwerpen in relatie kunnen brengen met ons geloof en mogen bespreken vanuit een identiteit die wij gevonden hebben in Jezus Christus.

De werkvormen die wij bij Work-out gebruiken zijn anders dan op de andere zondagen en we werken met vaste kleine groepen. Hierdoor creëren we de mogelijkheid dat we elkaar beter leren kennen en dat we de thema’s in een setting kunnen bespreken vanuit een stuk vertrouwen en veiligheid.

Betrokkenheid van de ouders heeft grote invloed op de uitwerking van het programma, op hoe uw kind het zal beleven en of uw kind er van zal leren. Daarom krijgen de ouders de uitdaging om bij ieder thema, thuis verder door te praten over het onderwerp. Ouders krijgen hiervoor de ‘Vraag maar raak’ kaartjes aangeboden.

BE1 Work-out is in samenwerking met Stichting Terwille tot stand gekomen.

Meer weten over BE1? Mail naar: kinderwerk@bethel.nl

Data BE1 Work-out kerkseizoen 2021/2022 zijn:

2021:

  • 1 oktober
  • 5 november

2022:

  • 7 januari
  • 4 februari
  • 4 maart
  • 1 april
  • 3 juni