Kinderkoor Fjoer

Kinderkoor Fjoer is een enthousiaste groep kids, in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, die door samen te zingen willen vertellen van hun geloof in Jezus. Kinderkoor Fjoer verwacht m.i.v. januari 2024 weer van start te gaan

Een keer per twee weken oefenen we op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur. We zijn onderdeel van het Kinderwerk binnen Bethel en werken mee aan diensten bij Kinderkerk en in de Voorhof.

Via kinderkoor@bethel.nl kun je je aanmelden of meer informatie opvragen.


Optreden ‘Fjoer’ tijdens Paasspecial 2021.