Leven met de Heilige Geest

Binnen Christelijk Nederland, maar ook wereldwijd, zijn er heel wat verschillende opvattingen over de Heilige Geest. Deze cursus is vooral gericht op wat de Bijbel zegt over dit onderwerp en hoe je praktisch kunt leven met de Heilige Geest.

  • Hoe ontvang je de Heilige Geest?
  • Wat betekent doop en vervulling met de Heilige Geest

Vragen als deze zullen alle aandacht krijgen.
Verder is er veel ruimte en aandacht voor eigen vragen van de cursisten en hun persoonlijke inbreng.
Als volgeling van Jezus steeds meer lijken op Hem, heeft hier alles mee te maken.

Cursusdata: de dinsdagavonden 30 januari, 13 en 27 februari, 12 en 26 maart, 9 april.Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het materiaal kost € 7, koffie/thee en verwarming ongeveer € 3 per cursusavond.

Docent: Han Jansen
(Bethel, emeritus voorganger en gemeente ondersteuner)