Onderwijs

‘Groeien naar het Licht’

Twee keer per seizoen start een onderwijsprogramma voor gemeenteleden en voor belangstellenden. Het onderwijs staat altijd in het teken van onze missie en visie en is, naast het onderwijs van de zondagse samenkomsten, ter ondersteuning van ons geloofsleven om ons toe te rusten voor het leven met Jezus in ons dagelijkse leven.

De meeste cursussen in het voorjaar van 2021 starten vanaf 1 februari, gespreid over verschillende dagen. Kijk bij elke cursus op welke avonden deze gehouden wordt. De aanvang is steeds 19.30 uur (tenzij anders vermeld). In afwachting van beëindiging van de lockdown zullen de cursussen later starten. Let op de berichtgeving op deze site en op de Bethel Actueel. Alleen de online cursus Van schepping tot Abraham start op 2 februari.

Hieronder staan de cursussen die dan gegeven worden. 

In verband met de dan geldende maatregelen rondom Covid-19 geldt een maximum aan deelnemers per cursus. Tevens zullen de nodige hygiënische en veiligheidsmaatregelen in het gebouw worden toegepast.

Voor meer informatie, betalingsvragen of overige vragen mail of bel Ludy Fabriek: lfabriek@bethel.nl, 0512-335427 of 0625373403.

Alpha
Start ??
Van schepping tot Abraham
Start 2 februari

 

Dieptestudie Zacharia
Start 2 maart online
Basiscursus Pastoraat
Start ??