Bijbelstudie 1&2 Petrus

Petrus was één van de eerste discipelen van Jezus. Hij werd een apostel en steunpilaar van de gemeente van Jeruzalem. De laatste jaren van zijn leven was hij de leraar van de gemeente in Rome. Van daaruit heeft hij de beide brieven geschreven, die wij kennen als 1&2 Petrus. Di was aan het einde van zijn leven, na de dood van Paulus. Hij schrijft zijn brieven aan (Joden)christenen die uit hun land (Israël) verdreven waren en in Noord-Turkije woonden. Hij onderwijst hen hoe ze hun geloof, hoop en liefde praktisch inhoud kunnen geven in hun dagelijks leven. Daarbij ziet hij uit naar het verwachte einde van de tijden, wanneer Jezus terugkomt en deze aarde zal omvormen naar een nieuwe aarde. Dat geeft temeer de aansporing om Jezus na te volgen en standvastig te zijn in leer en leven.

Overzicht:

1 Petrus 1:1 – 2:12
1 Petrus 2:13 – 3:12
1 Petrus 3:13 – 5:14
Heiligheid (Het geloof van christenen: verlossing en heiliging)
Harmonie (Het gedrag van christenen: overheid, werk, huwelijk en algemeen)
Nederigheid (De strijd van christenen: houding t.a.v. het lijden)
2 Petrus 1
2 Petrus 2
2 Petrus 3
Heiligheid (Ware profeten: groeien & grondbeginselen)
Ketterij (Valse profeten: gevaar & ondergang)
Hoop (Profetie: spotternij & de dag van de Heer)

We willen samen deze brieven bestuderen, door er samen over te praten. We gaan dit op woensdagochtenden doen om de twee weken, het hele seizoen door.

Start: woensdagochtend 11 september 9.30 uur – 11.30 uur in Regenboogzaal 2.

Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Je hoeft je voor deze cursus niet op te geven.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd Onderwijs Bethelgemeente Drachten)