Dieptestudie Jesaja

De Here Jezus ontmoeten bij de profeet Jesaja

In deze cursus (van tweemaal 6 avonden) zullen de profetieën van Jesaja centraal staan. De bedoeling van deze studies is op een toegankelijke wijze de tekst van deze ‘grote profeet’ uit te leggen om hierdoor inzicht te krijgen in de rijke, geestelijke inhoud ervan.

We beginnen met een (eenvoudige) korte inleiding op het boek, waarin o.m. zal worden ingegaan op de mens Jesaja: zijn roeping, persoonlijke situatie en profetisch optreden; zijn tijd en de historische achtergrond daarvan. Zeer compact zal worden ingegaan op de vraag naar datering en auteurschap van het boek; hierbij zal de eenheid van het boek naar voren komen. Verder worden enkele literaire kenmerken van Jesaja’s boek genoemd, zoals zijn gebruik van poëzie en allerlei beelden en herhalingen. Dit zal aan de hand van bekende, maar ook wel minder bekende teksten van Jesaja worden toegelicht. Ten slotte worden belangrijke thema’s van de theologie van Jesaja samengevat. Bedoeling van deze algemene inleiding is te wijzen op zaken die van belang zijn voor het verstaan van Jesaja’s profetieën voor ons hier en nu.

Jesaja’s profetieën

Wat betreft de inhoud van Jesaja’s boek zal worden ingegaan op de herhaalde afwisseling van oordeels- en heilsprofetieën en de betekenis en intentie hiervan. We mogen ontdekken hoe Jesaja profeteert over de toekomst van Israël en de wereld: het komende vrederijk, de verlossing voor Israël, herstel van het land en haar inwoners, heerlijkheid van Sion, een nieuwe hemel en aarde …

We horen bij Jesaja liederen: het ‘lied van de wijngaard’, verlossingsliederen, klaagliederen, een geweldig troostlied. We lezen over het ‘boek van Immanuel’, openen Jesaja’s troostboek en lezen over vrede en hoe vrede komt …

Zo ontdekken we Jesaja’s rijke indrukwekkende profetische vergezichten, voor zijn eigen tijd, voor latere tijden, en voor ons nu.

Profetisch-messiaanse boodschap

We mogen in deze cursus ontdekken hoe Jesaja’s profetieën ons de Messias voorstellen als Dienaar van de HERE, messiaanse Koning, Leeuw van Juda, Vredevorst … Heerlijke profetieën vervuld in de Here Jezus! Deze profetisch-messiaanse boodschap van Jesaja zal centraal staan in deze (tweedelige) cursus. Jesaja heeft een actuele boodschap voor Israël, voor de wereld, en voor elk mens individueel.

Het hoofddoel van deze Bijbelstudies is: de Here Jezus ontmoeten in de profetieën van Jesaja … Deze profetische boodschap hopen we op eenvoudige, praktische wijze toepasbaar te maken voor ons eigen geloofsleven hier en nu. Om zo te groeien in geloof en dienstbaar te zijn voor de Here God.

Omdat Jesaja een omvangrijk Bijbelboek is hebben we voor de bestudering hiervan meer tijd nodig. Daarom hopen we tweemaal een cursus (van zes avonden elk) aan dit profetenboek van Jesaja te wijden.

De eerste cursus zal plaats vinden in najaar 2024; Jesaja 1 t/m 39 zal dan worden behandeld, op de dinsdagavonden 24 september, 8 & 22 oktober, 5 & 19 november en 3 december.

De vervolgcursus zal plaats vinden in voorjaar 2025; Jesaja 40 t/m 66 zal dan aan de orde komen, op de dinsdagavonden 28 januari, 11 & 25 februari, 11 & 25 maart en 8 april.

Ga je mee op onze ontdekkingsreis door Jesaja’s heerlijke profetieën?

Docent: Dr. Annechiena (Gieneke) Sneller-Vrolijk (auteur, vertaler, spreker, docent OT, Hebreeuws, Jodendom)