Discipelschapskring

Van alle nieuwe leden verwachten we dat zij de discipelschapskring volgen, die enkele keren per seizoen start. Ieder ontvangt vlak voor of na het toetreden een mail met een uitnodiging voor de start van de volgende groep. Deze is gestart op donderdagavond 30 januari 2020 in de Oasezaal.

Op 7 dinsdagavonden (om de twee weken) wordt een boekje over discipelschap behandeld. Dit gaat over het dagelijkse leven met Jezus; zowel voor mensen die Hem nog maar net kennen als voor wie al langer met Hem op weg zijn, zijn dit zeer boeiende onderwerpen om samen te bespreken. Elke avond bestaat uit een inleiding en een groepsbespreking. Het boek kost € 13 en krijg je de eerste avond mee.

Na de discipelschapskring verwachten we van alle leden dat ze instromen in een huiskring. Hierbij zal de kringcoach of de pastorale oudste van de regio helpen om een plek op een huiskring te vinden.

Voor verdere vragen hierover kunt u terecht bij Ludy Fabriek (lfabriek@bethel.nl of 0512-335427 op ma, di of wo).