Rechters online

Het Bijbelboek Rechters (oude vertaling: Richteren) is een bijzonder boek. Het beschrijft de periode tussen de inname van het land Kanaän en de tijd van de koningen. Deze tijd wordt gekenmerkt door de zin: In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen (Rechters 17:6; 21:25).

De Israëlieten dwaalden steeds af van de Heer, waardoor God ingreep. Dit wordt beschreven in 2:11-16: De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de HEER: ze gingen de Baäls dienen. …Toen ontstak de HEER in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, keerde de HEER zich tegen hen, zoals Hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de HEER een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden.

Dit proces herhaalde zich gedurende enkele eeuwen steeds weer. In verschillende gebieden van Israël worden zo een aantal rechters door God aangesteld, we onderscheiden 6 ‘grote’ rechters (waaraan veel aandacht besteed wordt) en 6 ‘kleine’ (die terloops genoemd worden).

Het boek begint positief met de generatie die Jozua nog gekend heeft, maar daarna is het een afglijdende geschiedenis. Het eindigt met enkele bizarre en gruwelijke geschiedenissen in deze rechtertijd, waaruit blijkt dat het ontbreken van goed centraal gezag leidt tot anarchie en chaos.

In dit opzicht zijn er veel parallellen tussen het boek Rechters en onze huidige tijd en kunnen we veel van dit boek leren.

Elke week komt er een les online, van 24 september tot begin december. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Klik vanaf 24 september op deze link of ga naar ons YouTube-kanaal.

Docent: Ludy Fabriek (Hoofd onderwijs Bethelgemeente Drachten)