Theo Struijs – manager Beleid en Organisatie foto d.d. 05-12-2021