Reservering diensten

We zien er naar uit om je te mogen ontmoeten tijdens de diensten in ons gebouw.

Het is niet meer nodig om je aan te melden voor de diensten. Voor de aandachtspunten verwijzen we u graag naar de informatie onderaan deze pagina.


Welkom Thuis!

“Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is.” (Efeziërs 4: 1-6).

Een nieuw begin:

Wat is het fantastisch dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De Heer is ons in de afgelopen 1½ jaar nabij geweest. Wij zijn Hem dankbaar voor de nieuwe mogelijkheden die zich nu gaan aandienen.Praktisch

Omdat het besmettingsrisico met het COVID-19 virus niet helemaal weg is, blijven de volgende praktische overheidsrichtlijnen gehandhaafd:

  • blijf thuis bij klachten die op een Covid-19 besmetting kunnen wijzen of als je in contact bent geweest met mensen die mogelijkerwijs ook jou kunnen hebben besmet;
  • laat je testen als daar i.v.m. besmetting in je omgeving of op grond van klachten reden toe is;
  • hoest en nies nog steeds in je elleboog;
  • zorg dat je handen gewassen zijn.

Geef elkaar de ruimte

Voor diegenen die het veiliger vinden om nog een zekere mate van afstand te houden naar anderen, is er de mogelijkheid om één stoel links en één stoel rechts per huishouden onbezet te houden. Op deze stoelen leg je desgewenst zelf voor dit doel gemaakte papierstroken die bij de ingang van de Voorhof klaarliggen.

We verzoeken je dringend om respectvol om te gaan met de keuzes die je broer of zus maakt:

  • dwing elkaar niet tot handen schudden;
  • respecteer het als iemand afstand wil houden
  • tijdens de dienst, dus geen stoel bezetten als daar een signaalstrook ‘vrijhouden’ op ligt
  • na afloop van de dienst;
  • voel je vrij om al dan niet koffie te drinken in de Herberg.

Kortom: geef elkaar de ruimte!


Livestream

Tenslotte: de zondagochtenddienst van 09.00 uur blijft uitgezonden worden via de livestream en is ook daarna online te volgen.

We zien er enorm naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten, samen te luisteren naar Zijn Woord en eenparig de Heer te loven en te danken.

In Christus verbonden


Voor het online bekijken van de diensten verwijzen we graag door naar: https://www.youtube.com/user/VBGBethel

.